woensdag 25 april 2018

Bali week 1 vervolg / semaine 1 suite

De dagen gaan te snel, 3 weken Singapore, Bali, Java, 1 week Engeland, 1 week werken en geen tijd om alles op te schrijven en voor je het weet ga ik weer 1 week naar Schotland (morgen dus). 
Laten we teruggaan naar week 1.
Les journées vont trop vite, 3 semaines de Singapore, Bali, Java, 1 semaine d'Angleterre, 1 semaine de travail et donc pas le temps de tout écrire et voilà je m'en vais de nouveau pour 1 semaine d'Ecosse (demain). Retournons à la première semaine.
In Nederland hebben we het fenomeen bakfiets gewoon afgekeken van de becak in Indonesië. Dit was een antiek exemplaar op kindergrootte in het hotel.
Aux Pays-Bas on a piqué l'idée des vélos à plusieurs des becak en Indonésie. Voici un exemplaire antique à grandeur d'enfant à l'entrée de l'hôtel.

Om de omgang met de nieuwe schoonfamilie wat te vergemakkelijken hebben we de toerist uitgehangen en zijn we naar een loewak-koffie plantage geweest. Daar worden de civetkatten gehouden die zorgen voor de speciale koffiebonen waar je een beetje zurige koffie van krijgt. Een specialiteit!
Pour faciliter les rapports avec la nouvelle belle-famille nous avons fait le tourist et nous sommes allés à une plantation de café-luwak
De civetkatten worden in kooien gehuisvest. Ik neem aan dat ze koffie bessen te eten krijgen en als ze die uitpoepen deze bonen weer onder de kooi opgevangen worden.
Les civets sont hébergés dans des cages. Je suppose qu'on leur donne des baies de café à manger et que l'on récolte les graines de café dans les excréments en dessous de la cage.

Rechts de koffiebonen van de loewaks
A droite les graines de café des luwaks

De bonen worden geroosterd
On grille les graines 

en gestampt
et on les écrase

en gezeefd, waarna er door het opgieten van heet water koffie gemaakt wordt.
et puis ils sont tamisés, pour en faire du café en mettant de l'eau bouillante dessus.

Bij de lunch een heerlijke nasi. De rijst zit in het torentje van bananenblad in het midden.
Au déjeuner un nasi délicieux. Le riz est dans la cône de feuille de bananier au milieu.

Er zijn prachtige bomen, zo groot en vaak omkleed met een zwart-wit geblokt doek, dat staat voor goed en kwaad en is bedoeld om de boze geesten af te weren. Je ziet overal van die geblokte doeken, soms met een gouden of gele rand.
Il y a des arbres gigantesques, et souvent entouré d'un tissu noir et blanc en carreaux. Cela représente le bon et le mauvais et est prévu pour chasser les mauvais esprit. On en voit partout, de ces tissus à carreaux, parfois avec une bordure doré ou jaune.
Je ziet overal beelden van goden staan, die er soms een beetje monsterlijk uitzien. Ook bij de watertempel, waar je in het bad kon, om er offerandes te brengen.
Il y a plein de statues de dieux, qui ont parfois l'air un peu monstrueux. Tout comme au temple d'eau, où on pouvait prendre un bain, pour y faire des offrandes.


Maar de offerandes mogen ook gewoon op een tafel voor je het bad in gaat.
Mais on a le droit également de mettre les offrandes sur une table avant d'aller dans l'eau.
Of je kunt er gewoon naar veel mooie grote vissen kijken.
Ou bien simplement regarder plein de gros poissons. 

Hier is de bron van de watertempel.
Voici la source du temple d'eau.


Er was een ceremonie gaande, maar ik heb niet begrepen waarvoor. Het viel me wel op dat er niet gezongen wordt, alleen muziek gemaakt door op een gong of op een trommel te slaan of op een fluit te spelen.
Il y avait une cérémonie, mais je n'ai pas compris à quelle honneur. J'ai remarqué que l'on ne chante pas du tout. On fait seulement de la musique en battant un gong ou un tambour ou en jouant de la flûte.


Veel groen, de prachtigste tempels en gebouwen, verder rommelig en warm. Wordt vervolgd.
Beaucoup de verdure, des temples et des grands bâtiments merveilleux, pour le reste un peu bordélique et chaud. A suivre.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten