dinsdag 2 oktober 2018

geborduurde kaart / carte brodée

Een klein borduurseltje dat ik nog van mijn moeder had geërfd heb ik afgemaakt met mijn borduurkunsten. Ik heb altijd al een hekel gehad aan kruissteekjes, maar hier past het mooi in.

Une petite broderie que j'avais hérité de ma mère est transformée en carte. Je n'ai jamais aimé les points de croix, mais j'ai utilisé mes propres points de broderie pour le finir.Nu de lucht nog een beetje blauw maken en het in postkaartformaat knippen en naaien.

Il n'y a plus qu'à mettre un peu de bleu dans le ciel et de la couper et coudre en format carte postale.

maandag 24 september 2018

Zeeuwse wijnen / vins zélandais

Proeverij gedaan in Dreischor. Heerlijk! Met een klein hapje erbij.... Mmmm.

Petite dégustation à Dreischor, Zélande. Super! Avec un petit truc à grignoter... Miammm.zondag 23 september 2018

prinsjesdag / ouverture de l'année parlementaire

We zijn afgelopen week naar de Prinsjesdag stoet geweest in Den Haag. We hadden een plekje op een tribune. Het was een lange zit op smalle bankjes, maar toch erg leuk. Met een hele stoet paraderende korpsen van landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee en een viertal koetsen, waaronder die van de koning en koningin natuurlijk. De spreekstalmeester stond bij ons in de buurt en heeft overal uitleg over gegeven. Op grote schermen hebben we de toespraak van de koning kunnen volgen. Daarna heerlijk gegeten bij een restaurant waar alle dames in Staphorster streekdracht langskwamen om naar de wc te gaan. Ook erg leuk om te zien.

Mardi dernier nous sommes allés à la Haye pour voir le cortège du roi pour l'ouverture de l'année parlementaire. A cette occasion le roi lit les intentions du gouvernement pour l'année à venir. Il vient en carosse, ainsi que son frère. Nous avions une place sur des gradins, petites places mais bonne vue. Tout un cortège de corps militaires en uniforme officiel et parfois un peu folklorique et quelques carsosses. Le maître de cérémonie était tout près et il a expliqué le tout. Nous avons regardé le discours du roi. Après la fin nous avons mangé dans un restaurant où toutes les dames en costume folklorique de Staphorst passaient pour aller au toilettes. Intéressant à voir également.


                                          Afbeeldingsresultaat voor prinsjesdag 2018(foto BNR)

                                          Afbeeldingsresultaat voor klederdracht staphorst prinsjesdag (foto NOS)

Hij is af! / Il est fini!

Eindelijk, na een half jaar is mijn "lost in time" omslagdoek af. Ik heb hem na afloop nog een keer voorzichtig gewassen en in de Eucalan gespoeld, maar hij blijft een beetje kriebelig. Goed voor over een dikke trui of jas dus. Tja, wat zal ik er nu eens mee doen? Eerst nog even naar kijken, want ik vind hem erg mooi geworden. Het patroon vind je hier.

Enfin, au bout de six mois mon chale "lost in time" est fini. Je l'ai encore lavé une fois tout gentiment et rincé dans de l'Eucalan, mais il reste un peu rêche. Bon pour mettre par dessus un gros pull ou une veste. Eh bien, qu'est-ce que j'en ferai maintenant? D'abord je le regarderai encore un moment, parce que j'en suis très fière. On peut trouver le patron icimaandag 3 september 2018

textielkaart met klaproos / carte textile avec coquelicot

Het begon met een foto van Marijke Haak, van de website van het HoekscheWaards Landschap. Prachtig, zo'n klaproos. Dat moet ik toch wel van stof na kunnen maken?

Tout avait commencé par une photo de Marijke Haak, du site du club de nature HWL. Magnifique, un coquelicot. Je devrais certainement pouvoir copier ça en tissu, non?

Punch, punch, punch. Oeps, iets teveel punch in de blaadjes. Nu werd het een platte gatenkaas-klaproos. Best lastig om te maken met katoenen blaadjes.

Du punching et du punching. Oups, un peu trop de punching dans les pétales. C'est devenu un coquelicot troué. Pas facile à faire avec des pétales en coton.
Nog een keer, deze ging al beter. Ik heb er zelfs een frivool klein klaproosje in de knop naast gemaakt.
Allez hop, un autre. Ce coquelicot me plaisait déjà un peu plus. J'ai même fabriqué un petit coquelicot en bouton à côté.

Toen nog een geprobeerd met fleece. Nou, daar was ik ook best wel tevreden over....

Ensuite un autre essai avec du polaire. Bon, finalement j'étais assez contente du résultat....
Dan maar eens een groter formaat geprobeerd. Ongeveer 25x25 cm

Alors j'ai essayé un format un peu plus grand. Environ 25x25 cm.

Ook met fleece, en een beetje schapenwol voor in het hart van de bloemen.

Egalement avec du polaire, et un peu de laine de mouton pour dans le coeur des fleurs.

En toen kwam de zomerse patchwork kaarten wedstrijd voorbij op het internet. 
Leuk! Maar zonder punchen is dat toch weer anders. En het moest van katoen gemaakt worden.
Ik heb het eerst maar eens geprobeerd met allerlei lapjes groen op de achtergrond, maar moah, wat een rommeltje.  

Et puis la compétition de cartes en patchwork estivales passait sur internet. Super! Mais le patchwork n'est pas du punching. Il fallait le faire en coton. J'ai d'abord essayé avec toutes sortes de tissus verts , mais bof, ça faisait plutôt le bazar.
De klaproos werd wel mooi. Ik had eerst het lapje in de stijfsel laten weken, zodat het goed stevig werd en niet zou rafelen. Eenmaal droog kon ik het met een theelepeltje een ronding geven.

Par contre, la fleur me plaisait beaucoup. J'avais d'abord fait tremper le bout de tissu dans de l'amidon, pour le raffermir un peu et pour éviter que ça s'effiloche. Une fois seché, je pouvais arrondir les pétales avec une cuillère à café.
Toen wat rondjes genaaid en een paar kleine knoopsteekjes in het midden om de boel vast te zetten.

Quelques ronds de couture à la machine et quelques points de bouton au milieu pour attacher le tout. 
Nog een probeersel, met wat groene lapjes en een stukje fiberfill er achter. Even wat naaimachinesteken uitgeprobeerd om de lapjes vast te maken.

Encore un essai, avec quelques morceaux de tissus et un peu de tissu de rembourrage derrière. J'ai essayé divers points de couture à la machine pour attacher les tissus.
Met de naaimachine wat grassprieten er op geborduurd.

J'ai brodé des brins d'herbe avec la machine à coudre.
De steeltjes van de klaprozen gemaakt van wat lekkere dikke groene breiwol.

Les tiges des coquelicots ont été faits avec de la grosse laine à tricoter. 

Bloem er op gemaakt zoals de vorige keer.

La fleur amidonnée comme la dernière fois.
Bruine knoopsteekjes er op.

Des points de bouton marrons. 
Op briefkaartformaat snijden en afwerken met 2 zig-zag randjes. Deze kaart heb ik uiteindelijk opgestuurd voor de wedstrijd.

Je l'ai coupé en format de carte et fini avec 2 rangées de zig-zag. C'est cette carte finalement que j'ai envoyé pour la compétition.
Ach, en toen was ik nog wat wol aan het verven en heb er nog een geprobeerd te maken van wolvilt. Maar dat is toch weer een andere techniek. Met een beetje fantasie kun je er een klaproos in zien.

Bien, comme j'étais en train de teindre un peu de laine j'ai essayé de feutrer une carte en laine. C'est tout à fait différent comme technique. Avec un peu de fantaisie on peut distinguer un coquelicot.
En toen gingen we ineens naar Ieper, in België, om daar in de buurt trappistenbier te halen. Daar zijn we naar het monument ter herdenking aan de 1e wereldoorlog geweest. Vol met klaprozen, van iedere Engelse gemeente waar strijders gevallen zijn tijdens deze oorlog. Het museum was meer dan indrukwekkend. En "the last post" ook al. 

Et puis cette semaine on allait soudainement à Ypres, en Belgique, pour acheter de la bière trappiste. On y est allé au monument de commémoration de la Grande Guerre. Plein de coquelicots, de chaque commune anglaise qui a perdu des soldats pendant cette guerre. Le musée était plus qu'impressionnant. Ainsi que le "last post". 
 In de stad zie je overal "poppy's".
On voit des "poppys" partout en ville. 
Zo, nu heb ik het gehad met mijn klaprozen. Op naar een volgend onderwerp.
Voilà, j'ai fini avec mes coquelicots. En route pour un autre sujet. 


woensdag 15 augustus 2018

zonsondergang / coucher de soleil

Ik had eerder al een foto laten zien van mijn zonsondergang van textiel.
J'avais déjà montré une photo de mon coucher de soleil en tissu dans un autre message.

Hoe maak ik zoiets? Nou, zo ongeveer....
Comment faire ça? Ben, à peu près comme ceci...

Ik begin met een mooie foto. Deze is gemaakt door Joop, een man met gouden handjes.
Je commence par une belle photo. Cette photo a été prise par Joop, un homme aux mains en or. 


Dan ga ik er wat kleuren bij zoeken. Ik maak verschillende kaarten en wandkleedjes tegelijkertijd. Dus de foto's zijn een beetje door elkaar. 
Ensuite je cherche les tissus de la bonne couleur. Je fais différentes cartes et tapis muraux en même temps. Alors les photos sont un peu mélangées.


De onderste laag knip ik in stukken en maak ik vast op een ondergrond van katoen (gewoon een oud stuk laken) met de punchmachine.
Je coupe les tissus pour le fond en pièces et je les attache sur un morceau de coton (juste un vieux drap) avec la machine à faire du punching.

Dan kies ik de organza uit die er overheen komt.
Puis je cherche les couleurs d'organza pour mettre en deuxième couche.
En een beetje bruine wol voor de onderkant
Un peu de laine de mouton pour le bas 
Wat gesponnen wol voor de boomstammen.
Un peu de laine filé pour les troncs d'arbre.

De tweede laag met de organza maak ik er vaak in kleine stukjes op, zodat ik makkelijk met de kleuren kan spelen.
J'attache la deuxième couche, avec l'organza, en coupant des morceaux, pour pouvoir jouer avec les couleurs.


Bomen er op vastmaken
Attacher les arbres


Nu moet ik de kruin van de boom maken
Maintenant je fais la cime, la tête, de l'arbre (je ne sais pas quel mot utiliser)
 Stukjes wol, stukjes stof, stukjes vilt in bruintinten
Des bouts de laine, de tissus, de feutre dans les marrons.


Nog een beetje wol erover en punchen maar. Dat ligt nu bij mijn machine, foto's komen later. 
Encore un peu de laine par dessus en punch! Mais ce travail est à côté de ma machine maintenant. Le photos suivront.

Ik heb al wel de kleine kaart afgemaakt. Na het punchen strijk ik plakvlieseline op de achterkant.
Pour le moment j'ai fini la petite carte. Après le punching je repasse une doublure sur le dos.
Dan snij ik het af op briefkaartformaat. Achterkant van een andere stof (liefst een beetje stevig) er aan vast spelden.
Je le coupe au format d'une carte postale. Je double encore avec un bout de tissu un peu raide.
Zigzagje er omheen. Klaar! Nu de anderen nog afmaken.
Zig-zag autour. Fini! Y a plus qu'à finir les autres.

woensdag 1 augustus 2018