dinsdag 10 juli 2018

lavendelzakjes / sachets de lavande

Ik heb afgelopen winter een ochtend cursus naaimachine borduren gevolgd. Leuk hoor! Ik gebruik het wel eens als ik een nieuw punch-werkstukje verder wil bewerken.

L'hiver dernier j'ai fait un stage de broderie à la machine. Super! Je l'utilise de temps en temps quand je veux travailler sur un ouvrage de punching.

Maar nu had ik wat lavendel en lapjes stof van mijn vriendin in Frankrijk gekregen en daar wilde ik wel geurzakjes van maken.

Mais comme ma copine en France m'avait donné de la lavande et des bouts de tissu, je voulais en faire des sachets de lavande.

Het was wel even uitzoeken hoe ik het ook alweer moest doen. Eerst even nadenken over het takje lavendel dat ik wilde borduren. En tekenen met een soort verdwijnstift (alleen ben ik vergeten hoe ik het moet laten verdwijnen). Uiteindelijk teken ik alleen maar de lijn van het steeltje.

Il fallait réfléchir comment le faire. D'abord s'imaginer comment sera la tige de lavande. Je l'ai dessiné avec un crayon effaçable (seulement j'ai oublié comment il faut l'effacer). J'ai fini par ne dessiner que la ligne de la tige.


Dan uitproberen, maar dat viel even tegen. Draadjes in de klit, dikke proppen onderop, de onderdraad die aan de bovenkant te zien is (dan weet je weer dat je onder en boven dezelfde kleur moet gebruiken...), de tekening die te zien blijft omdat je er naast genaaid hebt, de steel te dik genaaid, allemaal plooien in de stof.

Ensuite les essais, ce qui n'étaient pas aussi simple que je ne pensais. Des fils noués, des gros noeuds dans le dessous, le fil de dessous que l'on voit en haut (pour te rappeler qu'il faut broder avec la même couleur en haut et en bas...), le dessin qui apparaît parce que j'avais cousu à côté, trop cousu sur la tige, des plis dans le tissu.


 
Toen bedacht ik dat ik er een lap stof tegenaan moest zetten, dan wordt het steviger. Zo had ik het tenslotte geleerd, zelfs nog met een extra versteviging er tussen.

Un certain moment je me disais qu'il fallait mettre une doublure pour raffermir le tissu. Ce n'était pas pour rien que j'avais appris ça pendant le stage.

En kijk... Het ging inderdaad beter. Zelfs de achterkant zag er beter uit.

Regardez... Ça allait mieux. Même à l'envers du tissu c'était beau.
Toen nog even de zakjes in elkaar genaaid en gevuld met lavendel. Twee middagen bezig geweest, voor 3 zakjes!!! Maar het is wel mooi geworden.

J'ai fini par coudre les sachets. Je les ai remplis de lavande. J'ai passé deux après-midi, pour 3 sachets!!! Mais c'est beau.

zaterdag 7 juli 2018

Tentoonstelling / exposition

Ik mag de maanden juli en augustus meedoen met de zomerexpositie in het gemeentehuis. Leuk hoor, om zo mijn werkstukken en -stukjes te zien hangen en liggen.

Pendant les mois de juillet et août je participe à l'exposition d'été dans la mairie. Chouette de voir mes ouvrages étalés ou accrochés.
Ik ben inmiddels al weer aan het oefenen op een ander werkstukken. Ik vind zonsondergangen toch wel erg leuk. 
Actuellement je suis en train de m'excercer sur de nouveaux ouvrages. Je m'intéresse particulièrement aux couchers de soleil.


donderdag 5 juli 2018

Tempels en paleizen op Java / Temples et palais à Java

Laatste blogje over de vakantie die inmiddels al weer 3 maanden geleden was. Yogyakarta heeft nog een paar Nederlandse gebouwen, zoals onder meer Fort Vredeburg. Vroeger een fort, nu een museum met een tentoonstelling over de Nederlandse onderdrukking.

Dernier blog en ce qui concerne les vacances, passées il y a 3 mois déjà. Yogyakarta a encore quelques bâtiments hollandais, comme le Fort Vredeburg. Dans le temps c'était une forteresse, maintenant un musée avec une exposition sur la répression hollandaise.Omdat ik rond die tijd erg bezig was met vlas en vlas spinnen, vielen de volgende vitrines me op. Jammer dat alles alleen in het Indonesisch geschreven stond.

Comme à cette période je m'intéressais pas mal au lin et de le filer, les présentoirs suivant ont tiré mon attention. Dommage que tout n'était écrit qu'en Indonésien. 

 Het restaurant waar alles in dezelfde koloniale stijl was met allerlei batik-kleedjes.

Le restaurant où tout était dans le même style colonial, avec des tapis et coussin en batik.

 Drie dames vroegen ons of ze op de foto met ons mochten. Dus hebben we die voor de brievenbus genomen. Hier stonden we nog niet op de goede plaats. Ik vond de hoofddoek met pet wel leuk.

Trois dames nous avaient demandées d'aller sur la photo avec elles. Alors on les a pris devant la boîte postale. La photo a été prise avant qu'on soit tous en place. J'aimais bien le foulard avec la casquette.
 Het Kraton is het Paleis van de Sultan. Je mag het voorste gedeelte bekijken. Achter in het complex woont de Sultan nog steeds met zijn familie.
Le Kraton est le Palais du Sultan. On a le droit de visiter la première partie. Le Sultan habite toujours avec sa famille dans la partie arrière du complexe.


 Kippen zijn ook vogels, dus hup: in de volière!

Les poules sont aussi des oiseaux, alors hop: dans la volière!
 Het Taman Sari is het Waterpaleis, waar de vrouwen en kinderen van de Sultan gingen baden. Achter het gebouw met de toren is nog een bad, waar de Sultan kon gaan baden met de vrouw van zijn voorkeur. Het spreekt vanzelf dat de huidige Sultan dit niet meer doet. Het Waterpaleis is ruim 250 jaar geleden gebouwd.

Le Taman Sari est le Palais d'eau, où les femmes et les enfants allaient se baigner. Derrière le bâtiment avec la tour il y a un autre bain, ou le Sultan pouvait aller se baigner avec sa femme préférée du moment. Il va de soi que le Sultan actuel ne le fait plus. Le Palais d'eau a été construit il y a plus de 250 ans. 
 Verschillende kunstige ambachten: het uitsnijden van de Wajangpoppen

Différents arts: le découpage des poupées Wajang.
 Was aanbrengen op een lap stof voor het batikken.

Placer de la cire sur un morceau de tissu pour le batik.
 Zilver smeden.

L'argenterie.
 En we hebben een tempeldag gedaan. 5 tempels op 1 dag met een lekkere lunch  (nasi goreng) tussen de rijstvelden! We begonnen bij de Borobudur.

Puis nous avons fait une journée de temples. 5 temples en 1 journée avec un bon déjeuner (nasi goreng) dans les rizières! Nous avons commencé par le Borobudur Candi Prambanan en nog een paar andere tempels waarvan ik de naam ben vergeten.

Candi Prambanan et encore d'autres temples dont j'ai oublié le nom.

Weer een mooie reis geweest.

C'était encore un beau voyage.

woensdag 13 juni 2018

vachtvilten / feutrer une toison

Bij het Hoekschewaards Landschap hebben we schapen, Schoonebekers. Eind mei werden er een aantal geschoren die vlakbij het bezoekerscentrum staan.

A l'association des amis de la nature nous avons des moutons, des Schoonebekers. Fin mai on en a tondu une partie, tout près du centre de visiteurs.En afgelopen zondag hadden we een workshop vachtvilten met de vachten van onze schapen.

Et dimanche dernier nous avions un atelier de feutrage des toisons de nos moutons.


Voorzichtig uitleggen op de tafel met de geschoren kant aan de bovenkant. Niet teveel uit elkaar trekken, dan krijg je gaten.

Il faut l'étendre avec précaution sur la table avec le côté tondu en haut. Il ne faut pas trop tirer la toison, pour éviter des trous.


 Twee lagen dakpansgewijs lontwol er op.

Deux couches de laine cardé dessus.


Met water en zeep voorzichtig wrijven zodat het gaat vervilten.

Ensuite il faut frotter tout doucement avec de l'eau et du savon pour que la laine s'attache et devient feutrée.

Zo'n vacht is wel heel groot, dus het is hard werken.
Une toison est très grande, c'est un travail dur.


Tussendoor een lekkere lunch. Al dat harde werken maakt hongerig.
On s'arrète pour un déjeuner, frotter donne faim.

Oprollen in noppenfolie rond een schuimrubber buis en rollen, draaien, rollen, draaien, tot de vacht wat kleiner wordt en goed in elkaar komt te zitten.

L'enrouler dans une grande feuille plastique à bulles autour d'une tube en mousse et il faut rouler, tourner, rouler, tourner, jusqu'à ce que la toison se rétrécit et devient compacte.


 En dan voorzichtig omdraaien, om te kijken of de lange lokken niet meegevilt zijn.
Et quand on la tourne on peut inspecter si l'on n'a pas feutrer les longues mèches.


 Dit is wel een foto waard. Thuis moet de vacht nog een nacht ondersteboven in bad om een hoop vuil eruit te krijgen. En als je dat wilt, dan kan hij nog een keer in de wasmachine. Er is geen wasmiddel voor nodig, er is zoveel zeep gebruikt.....

Ça vaut bien une photo. A la maison on doit tremper la toison dans un bain pour en enlever beaucoup de saleté. Et si l'on veut, on peut le mettre dans la machine à laver. Pas besoin de lessive, on en a utilisé suffisamment déjà....
 En na afloop soppen, en nog eens soppen. Pfff, het ruikt naar schaap!

Et à la fin il faut récurer, et récurer une deuxième fois. Pffff, ça sent le mouton!