donderdag 9 juli 2015

Een weekje Curaçao / Une petite semaine à Curaçao

En zo zaten we plotseling een weekje op Curaçao, strandvakantie. Goed warm, maar met veel wind, dus erg aangenaam.
We zaten in een hotel waar de kamers in de opgeknapte kleine huisjes van de oude wijk Kura Hulanda (hollands hof) gevestigd waren. In Willemstad.

Nous voilà tout à coup à Curaçao pour une petite semaine de vacances à la plage. Il faisait bien chaud, mais avec beaucoup de vent c'était très agréable.
Nous étions dans un hôtel où les chambres se trouvaient dans les petites maisons rénovées du quartier ancien de Kura Hulanda (cour hollandais). A Willemstad.

We hoefden de pontjesbrug maar over te lopen en we zaten midden in de stad. Geweldig! Willemstad heeft een haven met een raffinaderij waar best grote boten aankomen.

Il suffisait de traverser le pont à petits bateaux et nous nous trouvions en pleine ville. Magnifique! Willemstad a un port avec une raffinerie où arrivent de grands navires.

Willemstad heeft een natuurlijke baai met een fort aan iedere kant.
Il y a une baie naturelle avec une forteresse de chaque côté.
De huizen (en de forten) werden vroeger gebouwd met zand en steen die uit zee kwamen. Door het zout blijft het cement niet goed en bladdert de verf snel af. Ieder jaar moet alles opnieuw geverfd en bijgewerkt worden. Bij de forten zien de muren er wel spectaculair uit met die mooie stenen.

Les maisons (et les forteresses) étaient toujours construites avec du sable et des pierres venant de la mer, Le sel abime le ciment et la peinture rapidement. Chaque année il faut tout repeindre et réparer. Les murs des forteresses sont assez spectaculaires avec ces belles pierres.


Om de hoek kun je een drijvende markt vinden. Boten die uit Venezuela komen met vis, maar ook met fruit en groenten. Het heet drijvende markt, maar er waren meer kramen op de wal dan in de boten. De mensen wonen wel gewoon op de boten. Ze krijgen een vergunning voor 2 maanden en moeten dan weer terug naar Venezuela.

Un peu plus loin on peut trouver un marché flottant. Ce sont des bateaux du Venezuela avec du poisson, des fruits et des légumes. Ça s'appelle marché flottant, mais il y avait plus de marchandises sur la rive que dans les bateaux. Les gens vivent sur les bateaux. Ils ont un permis de séjour pour 2 mois, puis ils doivent retourner vers Venezuela.


We zijn naar het scheepvaartmuseum geweest.
Nous sommes allés au musée maritime.
En naar het slavernijmuseum.
Et au musée sur l'esclavage.
We hebben een toer over het eiland gemaakt. Naar de likeurstokerij van de Blue Curaçao, de woeste kusten aan de noordkant, de aangename stranden aan de zuidkant, met een katamaran naar Klein Curaçao.
Nous avons fait un tour sur l'île. Vers la distillerie de la liqueur du Blue Curaçao, vers les côtes rugueuses au nord de l'île, les plages agréables au sud, avec un katamaran vers Petit Curaçao.
Het landschap is dor en droog. Met veel cactussen.
Le paysage est aride et sec. Avec beaucoup de cactus.
Maar er zijn ook leuke piepkleine bloemetjes.
Mais il y a aussi des fleurs minuscules.

En kleurige vogeltjes.
Et des oiseaux colorés.


 Maar vooral leguanen! Zelfs bij het zwembad en op het strand.
Mais surtout des iguanes! Même vers la piscine et sur la plage.
Als laatste nog wat kunst en cultuur.
En tout dernier je montre encore un peu d'art et de la culture.

Maar er waren vooral veel leuke kleine visjes die je in het water kunt zien bij het snorkelen bij de koraalstranden. Helaas geen foto's van gemaakt.
Mais il y avait surtout beaucoup de petits poissons à voir dans l'eau vers les plages pleins de coral. Malheureusement je n'ai pas de photos.

Volgende week naar Frankrijk voor een paar cursusdagen 'meubels maken van karton'. Ook leuk!
La semaine prochaine je pars en France pour un atelier de quelques jours 'fabrication de meubles en carton'. Super!

4 opmerkingen:

  1. Wat leuk, net een ouderwetse dia avond, maar dan een stuk korter en NIET slaapverwekkend :-) En het hotel lijkt mij ontzettend leuk, zo in de oude stijl. Heel veel plezier in Frankrijk!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. ça a l'air d'être superbe, j'aime beaucoup ces premières maisons (ton hôtel donc ?).Et ce doit être toujours net s'il faut tout repeindre annuellement. Je crois que c'est une destination qui me plairait bien. Bon week-end et bon stage de cartonnage !

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Merci pour le voyage très dépaysant ! J'aime particulièrement les murs de la forteresse !

    BeantwoordenVerwijderen