donderdag 30 mei 2013

het dak is weer mooi/ le toit est beau de nouveau

Wij hebben een prachtig huis met een rieten dak langs een vliet. We hebben ook heel veel 'huisdieren':  meerkoeten die riet uit de vliet trekken voor hun nest, kauwen die het riet uit het dak trekken voor, tja voor wat?, want al dat riet laten ze gewoon op straat liggen. En nu zijn de rietdekkers langs geweest om de gaten in het dak te stoppen. Nu zitten we weer goed voor een paar jaar. 

Nous avons une très belle maison avec un toit en paille située le long d'un canal. Nous avons également beaucoup d'animaux 'domestiques': des foulques qui tirent la paille des roseaux du canal pour faire leur nid, et des choucas (mot trouvé dans le dictionnaire, une sorte de corbeau) qui tirent la paille du toit pour, ben je ne sais pas pourquoi? parce qu'ils laissent la paille sur la route. Et maintenant les chaumiers (encore un mot trouvé dans le dictionnaire) sont passés pour combler les trous dans le toit. Nous voilà bon pour quelques années. 
De futen dragen de kleintjes op hun rug tot ze groot genoeg zijn.
Les grèbes portent leurs petits sur le dos jusqu'à ce qu'ils sont assez grands.

Van de 8 eieren van de meerkoeten zijn er 6 uitgekomen en uiteindelijk zijn er nu nog 2 overgebleven.
Les foulques avaient fait 8 oeufs, 6 ont  éclos et actuellement il reste 2 petits. 

woensdag 22 mei 2013

Roparun 2013 achter de schermen / dans les coulisses

Ik ben eergisteren terug gekomen van een weekendje Roparun. Op vrijdag zijn we naar Parijs gegaan. Op zaterdag naar het startpunt om met het team terug naar Rotterdam te lopen en te fietsen. Ik niet hoor, ik rij het busje met de masseurs en de koks en ga van basiskamp naar basiskamp. Ik loop alleen de laatste 200 meter mee de Coolsingel op. Om de echte stoere mensen te zien kun je kijken op http://www.facebook.com/wemove.roparunteam.

Je suis rentrée avant hier d'un weekend Roparun. Le Roparun est une course à pied et en vélo de Paris à Rotterdam (et depuis l'année dernière aussi de Hambourg à Rotterdam) pour récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer. Le vendredi nous sommes allés à Paris. Le samedi nous sommes allés au point de départ au Bourget pour retourner à Rotterdam avec plus de 250  équipes. Je ne cours ou ne pédale pas, je conduis le minibus qui transporte les masseurs et les cuisiniers et je vais de camp de base en camp de base. Je ne marche que les 200 derniers mètres en arrivant à Rotterdam. Pour voir les vrais caïds il faut regarder sur http://www.facebook.com/wemove.roparunteam.

Een dag van tevoren hebben we met meerdere mensen een berg pannenkoeken gebakken. Goed voor de energie!
Un jour plus tôt on a fait une montagne de crêpes avec plusieurs personnes. Bon pour l'énergie!


Oeps, fietssleutel vergeten, dus even het slot doorzagen...
Oups, il a oublié la clef du vélo, alors il fallait scier l'antivol...
Bijna weg, nog even een paspoort opzoeken.
Presque parti, plus qu'un passeport qu'il faut retrouver.

En daar gaan we.
On y va.
Op het startterrein in Parijs
Au point de départ au Bourget
Daar was het nog mooi weer.
Il y faisait encore beau.
De eerste massages.
Les premiers massages.
De keuken
La cuisine
De stapelbedden achter de keuken, waar ook alle broodjes en eierkoeken staan gestald. 
Les lits à 3 étages derrière la cuisine, où sont stockés également les petits pains. 
Eerste stop, op 120 km van het vertrek, ergens naast een kanaal. Aan de zijkant van de container is de ingang voor de tweede slaapcabine met 3 stapelbedden van 3 hoog, voor de lopers en fietsers. 
Premier arrêt, à 120 km du départ, quelque part à côté d'un canal. Sur le côté du containeur vous voyez l'entrée de la deuxième cabine avec 3 lits à 3 étages, pour les coureurs et les cyclistes.

De vlag van de stichting Puik, die voor pruiken zorgt na een chemokuur.
Le drapeau de l'association Puik, qui s'occupe des perruques après une chimiothérapie.
Massage midden in de nacht...
Massage en plein milieu de la nuit...

Tweede stopplaats, ergens tussen de maïsvelden, op 240 km.
Deuxième arrêt, quelque part au milieu des champs de maïs, à 240 km.


We wachten...
On attend...
... op de sporters.
.... les sportifs.
Beetje nat, beetje koud, beetje wind.
Un peu de pluie, un peu de froid, un peu de vent.


Op naar het volgende wisselpunt.
En route pour le prochain relais. 
Wisselen.
Le relais.
Derde stopplaats, in Zele, België, op 360 km. Op het industrieterrein.
Troisième arrêt à Zele, Belgique, à 360 km. Dans la zone industrielle. 
En wachten....
Et on attend...

Laatste stop in Dintelmond, alweer een industrieterrein.
Dernier arrêt à Dintelmond, encore une zone industrielle.
Hier gaan beide teams gezamenlijk verder naar Rotterdam, via de Hoeksche Waard.
Depuis là, les deux équipes continuent ensemble pour aller à Rotterdam, en passant par le Hoeksche Waard, où j'habite. 


De échte supporter.
Le vrai supporter.

Aankomst in Rotterdam. Alles is goed gegaan. 
Arrivée à Rotterdam, Tout s'est bien passé.
maandag 13 mei 2013

dorst / soif

Als je dorst hebt, dan drink je toch gewoon uit de kan?
Quand on a soif, il suffit de boire dans la cruche, non?


zondag 12 mei 2013

Hand Made

De tentoonstelling Hand Made bij Boijmans van Beuningen had een paar dagen een demonstratie met een 3d printer. Daar moest ik toch wel even heen, vooral omdat ik nog steeds niet naar de tentoonstelling was geweest. Mijn zoon had al veel gesproken over 3d prints, maar ik kon me er maar niets bij voorstellen. Nu wel dus.

L'exposition Hand Made au musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam avait une démonstration d'impression 3d. Il fallait vraiment que j'y aille, après tout je n'étais même pas encore allée à l'exposition. Mon fils m'avait parlé plusieurs fois d'empreintes 3d, mais je n'arrivais pas à me faire une idée. Maintenant je sais.

Met kralen geborduurd tasje
Sac décoré avec des perles

Een keuvel versierd met bloemen
Une coiffe avec des fleurs

6 keer dezelfde voorstelling op een tegeltje gemaakt, 6 keer anders
6 fois le même tableau sur les carreaux, 6 fois différent

Wire-lace, een hek met 'kant' van ijzerdraad
Wire-lace, un barrage avec de la 'dentelle' en métal

papieren flessen
bouteilles en papier

een geborduurd (!) deel van een kazuifel
une partie brodée (!) d'un chasuble

glaskraaltjes
des perles rocailles

wat breien
un peu de tricot

wat haken
un peu de crochet

detail

demonstratie boerenmessen snijden
démonstration de taille de  couteaux

Ze worden paardenmessen genoemd, en werden door de boeren gebruikt.
On les appelle couteaux de cheval, utilisée autrefois par des paysans.
 En dan hier, het 3d printen. Het zijn strips van kunststof die gesmolten worden en met deze apparaten in ragfijne draadjes boven op elkaar geprint. Zoiets als de rolletjes klei waar je als kind een vaas van maakte.
Maar je kunt ook dingen printen van was, glas, metaal, als het maar kan smelten tot een heel fijn draadje.

Et voici, l'imprimerie en 3d. Ce sont des fines tranches de matière synthétique qui sont fondues et qui sont imprimés en fils tous fins les uns sur les autres. Un peu comme les rouleaux d'argile qu'on montait en vase quand on était petit. Mais on peut imprimer également des choses en cire, verre, métal, tant que ça puisse se fondre en un fil tout fin.


Ongelooflijk hè?
Incroyable non?