woensdag 23 juli 2014

Weerzien/ retrouvailles

Weerzien klopt niet helemaal, want ik heb haar nog niet gezien, alleen nog maar geschreven.... Na 30(!) jaar vind ik zomaar een berichtje op facebook bij mijn 'overige' berichten. Em', mijn vriendin van school in Chambéry. Ik zat op de opleiding tweetalig secretaresse en zij werd auto-electricien. Zomaar, na 30 jaar, geweldig!

Retrouvailles n'est pas le bon mot, parce que je ne l'ai pas encore vue, seulement écrite... Après 30 (!) ans je trouve un message dans mes 'autres' messages sur facebook. Em', ma copine de l'AFPA à Chambéry. J'y faisait la formation de secrétaire bilingue et elle d'électricien-auto. Comme ca, après 30 ans, magnifique!

dinsdag 22 juli 2014

stokrozen/ roses trémières

Ik heb zaad van deze stokrozen. Is er iemand in geïnteresseerd? Ze zijn zo mooi.
J'ai des graines de ces roses trémières. Est-ce que ça peut interesser quelqu'un? Elles sont si belles. 


maandag 21 juli 2014

Keuvels en krullenmutsen / Coiffes

Ik loop wat achter in mijn berichten, want soms loopt de tijd wat sneller dan ik. Maar nu wil ik toch nog wat krullemutsen laten zien, waar ik mee bezig geweest ben in het museum.
J'ai un peu de retard dans mes messages, parce que le temps va plus vite que moi de temps en temps. Mais maintenant j'aimerais vous montrer des coiffes que j'ai décrites ces derniers temps.


Dit is een ondermutsje, waar het haar in kwam te zitten. Door de zwarte stof van het mutsje kon je natuurlijk veel beter het kant zien van de krullenmuts die er over kwam te zitten en die van wit kant gemaakt was.
Voici un petit bonnet noir, où l'on mettait les cheveux. Comme le bonnet était noir, on pouvait mieux voir la dentelle de la coiffe qu'on mettait par dessus et qui était fait en blanc. 
Dit is de krullenmuts die over het ondermutsje kwam te zitten. Onder op de foto is de voorkant van de krullenmuts te zien. Daar is het het minst gerimpeld. Aan de zijkant en de achterkant is het veel meer gerimpeld. Dit is een ouder exemplaar, van eind 1800 misschien wel, want de bloemmotieven zijn nog klein en de strook kant niet breder dan zo'n 7 cm. De voorkant werd nog strak om het voorhoofd vastgespeld.
Voici la coiffe que l'on mettait sur le bonnet. En bas de la photo on peut voir le devant de la coiffe. Il n'y a pas de plis. Les plis se trouvent surtout sur les côtés et le derrière. C'est une coiffe assez ancienne, de la fin des années 1800 probablement, parce que les motifs fleuris sont encore assez petits et la dentelle ne dépasse pas les 7 cm de large. On épinglait le devant serré sur le front. 
Dit zijn misschien wel 10 of 12 bloemmotieven per el (zo'n 69 cm). En de strook kant was dan 3 1/2 el lang. In latere jaren, rond 1920, had je 3 of 5 bloemmotieven per el, en was het kant wel tot 20 cm breed. Als je heel rijk was kon je wel één bloemmotief per el hebben.
Il y a bien 10 ou 12 motifs de fleurs par aune (trouvé sur Wikipédia, à peu près 69 cm). Et la dentelle avait une longueur de 3 1/2 aune. Plus tard, dans les années 1920, on avait 3 ou 5 motifs par aune, et la dentelle pouvait aller jusqu'à une largeur de 20 cm. Quand on était très riche, on pouvait se permettre une fleur par aune. 
Het bolletje dat over het ondermutsje of kapje kwam te zitten was ook rijkelijk versierd met gekantkloste bloemmotieven.
La tête qui passait sur le bonnet noir était richement décorée de motifs en dentelle.
Aan de onderkant in de nek werden er twee koordjes vastgemaakt in de "ladder" en die konden dan onder aan het haar een beetje strak getrokken worden, zodat er een bolling ontstaat. 
En bas du cou, derrière la tête, il y avait deux cordes attachés dans "l'échelle", où l'on faisait un noeud pour bien accrocher sous les cheveux et pour donner une rondeur. 

Knoopje er in, klaar.
Et voilà, un noeud.
Later in de beginjaren van de 20e eeuw werd de krullenmuts niet meer strak om het hoofd gedragen, maar werd er een 'karkas' van ijzer met draad omwikkeld in gemaakt. Lastig hoor, want om de muts te wassen en te stijven moest dat karkas losgemaakt en daarna weer vastgenaaid worden.
Plus tard, dans les années 1920 on ne portait plus la coiffe serré sur le front, mais il y avait une "carcasse" de métal enroulé de fil. Pas facile, parce que pour laver et amidonner la coiffe, il fallait enlever et recoudre la carcasse. 
En was je in de rouw, dan droeg je een batisten muts, geen kant. Dat was erg stijf, dus werden er plooien in genaaid.
Lorsqu'on était en deuil, on ne portait pas de dentelle mais une coiffe en batiste. Très raide, alors on cousait des plis dedans. 

Tot slot nog 2 kopieën uit het boek: De keuvels van het Overmase, waar een mevrouw laat zien hoe je een onderkapje en krullenmuts op doet.
Finalement je vous montre 2 copies du livre qui parle des coiffes de vers chez moi, où une dame nous montre comment il fallait mettre le bonnet et la coiffe. 


woensdag 2 juli 2014

nog 50 te gaan / encore 50 à faire

Vriendin Janette is HVO-juf op het dorp. Ze houdt van uiltjes, want die vertegenwoordigen de wijsheid. Daarom heeft ze 100 uiltjes besteld om als sleutelhanger aan de kinderen van haar klassen te geven voor het einde van het schooljaar. Dit zijn de eerste 50 uiltjes. Nu snel de laatste 50.

Ma copine Janette est prof d'éducation humaniste à l'école du village. Elle aime les chouettes, représentants de la sagesse. C'est pourquoi elle a commandé 100 chouettes porte-clefs pour donner aux enfants de ses classes pour la fin de l'année scolaire. Voici les 50 premières chouettes. Maintenant finissons vite les dernières 50.dinsdag 1 juli 2014

schaapje / mouton

Ik zit met mijn hoofd nog bij de schapen. Ik heb van een leuk stofje een briefkaart gemaakt, versierd met wat wol. Ik heb toch genoeg.

J'ai encore la tête dans les moutons. J'ai fabrique une carte postale avec un bout de tissu, décoré avec un peu de laine. J'en ai assez.

Kijk maar eens op pinterest: fabric postcard tutorial. Je vindt er heel veel voorbeelden en uitleg. Wel in het Engels.
Regardez sur pinterest: fabric postcard tutorial. On y trouve plein d'examples et conseils. C'est en anglais.