zaterdag 27 december 2014

sneeuw / neige

Ik pleit voor een derde kerstdag. Waarom moet Kerstmis nu eerst voorbij zijn voor het gaat sneeuwen?

Je demande un troisième jour de Noël. Pourquoi faut-il que Noël soit passé avant que ça neige?

vrijdag 26 december 2014

label / étiquette

Bij de tas heb ik ook een label gemaakt met de spullen uit de verrassingsdoos van Lennie Flennerie.

Ik heb de roze Colour Pad gebruikt en die aan 2 kanten beplakt met het rozenstofje. Wat versieringen erbij (met een stukje Foil Stick On), 2 steekjes, plakken, klaar! Gaatje erin, sleutelhanger met een bedrukt lintje (die een vriendin weer maakt) erbij en alweer klaar!

Pour accompagner le sac j'ai fabriqué une étiquette avec les affaires de la boîte surprise de Lennie Flennerie.  
J'ai utilisé le Colour Pad rose et j'ai collé le tissu avec les roses des 2 côtés. Quelques décorations (avec un bout de Foil Stick On), 2 piqûres, on colle, fini! Un trou dedans, une porte-clefs avec un ruban imprimé (qu'une copine a fait) et encore une fois fini!
vrijdag 19 december 2014

Tutorial van de zwemtas met pi / tuto du sac rond avec pi.

Ik heb nog even gegoogled of het woord zwemtas wel klopte met het model, en gelukkig, het is geen antiek woord voor een tas met een ronde bodem. Ik zag nog voldoende foto's staan.

Quand j'étais petite on appelait un sac avec un fond rond un sac pour nager ou un sac pour la piscine. 

Bij deze tas gebruik ik het wiskundige pi (ik weet niet hoe ik het symbool kan toevoegen, maar jullie weten misschien wel pi = 3,14). Nutteloze weetjes: mijn moeder heette Pie en in het Frans is pie een ekster en in het Engels een soort taart (maar dan spreek je het anders uit).

Pour faire ce sac j'ai utilisé le pi mathématique ( je ne sais pas comment ajouter le symbole, mais peut-être vous savez que pi = 3,14). Infos inutiles: ma mère s'appelait Pie et en français pie est un oiseau et en anglais c'est une sorte de gâteau (prononcé différemment).

Ik probeer nu ook voor het eerst meerdere foto's op één foto te zetten, maar het gaat me niet helemaal vanzelf af. :-)

J'essaie pour la première fois de mettre plusieurs photo dans une seule photo, mais ce n'est pas encore facile à faire. :-)
Ik gebruik 2 stofjes, 1 voor de buitenkant en 1 voor de binnenkant. Met een bord heb ik een cirkel getekend.

J'ai pris 2 bouts de tissus, 1 pour l'extérieur et 1 pour l'intérieur. Puis une assiette pour faire un cercle. Even meten: bijna 22 cm. Rondje uitknippen.

Nu komt pi (= 3,14) aan de beurt: 22 cm x 3,14 = 69,08 cm.
Dat betekent dat de rechthoek (de zijkant die aan de bodem vastgenaaid wordt) 69 cm lang moet zijn.

Mesures: presque 22 cm. J'ai découpé le rond.
Voici que c'est le tour à pi (= 3,14): 22 cm x 3,14 = 69,08 cm.
Ça veut dire que le rectangle (le côté qui sera cousu au rond du fond) aura une longueur de 69 cm.


Ik had nog net genoeg stof om een hoogte van 30 cm te knippen. Dus ik heb in totaal 2x een rechthoek van 69 x 30 cm geknipt, 2 rondjes met een doorsnee van 22 cm en 2 kleine rechthoekjes van  ong. 6 x 8. Die kleine rechthoekjes zijn voor de lusjes onder aan de tas.
Il me restait juste assez de tissu pour le couper à une hauteur de 30 cm. Alors j'ai coupé au total 2x un rectangle de 69 x 30 cm, 2 ronds de 22 cm de diamètre et 2 petits rectangles d'environ 6 x 8. Ces petits rectangles seront des languettes en bas du sac.


Ik heb de 2 korte kanten van de rechthoek aan elkaar genaaid, zodat je een koker krijgt.
J'ai cousu les 2 côtés courts du rectangle pour faire une gaine.

Vervolgens heb ik de ronde bodem op 8 punten gemerkt.
Ensuite j'ai marqué 8 points sur le fond.


Hetzelfde voor de koker.
La même chose pour la gaine.


De kleine rechthoekjes heb ik in de lengte dichtgevouwen.
Eerst een vouw in het midden en vervolgens de zijkanten naar binnen. Als je deze dubbel vouwt, dan wordt het het lusje aan de onderkant.

J'ai plié les petits rectangles dans la longueur.
D'abord un pli au milieu et ensuite les côtés vers l'intérieur. Si l'on pli cette languette, on peut le mettre en bas du sac.
Nu hoef ik alleen maar de spelden van de onderkant en de spelden van de koker bij elkaar te brengen en de boel vast te maken.

Je n'ai plus qu'à  joindre les épingles du fond à celle de la gaine et d'attacher le tout.
Hier stop ik het dubbelgevouwen lusje tussen de bodem en de koker, ter hoogte van de naad in de rechthoek.

Ici je mets la languette pliée entre le fond et la gaine, sur la hauteur de la couture du rectangle.


Naaien....

Coudre....

Zo zit het lusje goed vast.

Voici la languette attachée.
Vervolgens heb ik er nog een gemaakt van de voering.

Ensuite j'ai fait la même chose avec la doublure.
Ik schuif de binnenkant en de buitenkant in elkaar, met de goede kanten op elkaar. Spelden en naaien.

Je glisse l'intérieur et l'extérieur l'un dans l'autre, les bon côtés l'un contre l'autre. Épingler et coudre.


Bij het naaien laat ik een klein stukje open om de goede kant van de tas naar buiten te halen. Daarna doe ik de voering weer naar binnen.

En cousant je laisse une ouverture pour tirer le bon côté du tissu vers l'extérieur. Ensuite je remets la doublure dans le sac. 
Ik heb het gat dichtgespeld en 3 stiksels gemaakt. 1 langs de rand en 2 om een tunnel te maken. In de zijnaad maak ik met een tornmesje een gat in de tunnel om er een koordje door te kunnen doen.

J'ai épinglé l'ouverture et j'ai fait 3 piqûres parallèlles. 1 sur le bord et 2 pour faire un tunnel. Dans la couture du sac j'ai fait une ouverture dans le tunnel pour y passer une corde.
Zo, het is een bonte fotoverzameling geworden.
Eh ben, c'est devenu une collection de photos bariolées.

donderdag 18 december 2014

Lennie Flennerie

Lennie Flennerie is een nieuw merk dat bezig is om zich op de markt te plaatsen. Ze zochten mensen voor het demo-team. Je moest een paar werkstukken opsturen en je motivatie. Ik had deze drie opgestuurd:

Lennie Flennerie est une nouvelle marque qui essaie de trouver une place sur le marché. Ils cherchaient des gens pour l'équipe de démonstrations. Il fallait envoyer quelques créations. J'avais envoyé ces trois bidouilles:

Een mugrug / un mugrug

Vogeltje van fleece
Oiseau en polaire

Engeltje van vitragestof
Ange en tissu rideau
En toen werd ik uitgenodigd, met nog 7 andere dames om een dagje naar Waalwijk te komen.
Eerst was er een presentatie van het nieuwe merk en kregen we een rondleiding in de fabriek.
Na het middageten mochten we van alles uitproberen. Geweldig!
De produkten bestaan uit Basics (Colour Pad, Foil Stick On en Foil Iron On), Tools (sjablonen) en Adds (stofjes, lintjes en applicaties).

Et un jour j'étais invité, avec 7 autres dames pour venir une journée à Waalwijk. 
D'abord il y avait la présentation de la nouvelle marque et nous avions une visite de l'usine. 
Après le déjeuner nous avons fait des essais avec les nouveauté. Magnifique!
Les nouveaux produits sont présentés dans trois catégories: Basics (Colour Pad, Foil Stick On et Foil Iron On), Tools (gabarits) et Adds (tissus, rubans et applications).We kregen een doos mee met allemaal leuke dingen. :-)
Nous avons reçu une boîte avec des tas de choses chouettes. :-)
Die heb ik natuurlijk thuis opengemaakt!
Bien sûr je l'ai ouvert à la maison!
De komende tijd zal ik mijn creaties laten zienc die ik met deze nieuwe produkten maak. De stofjes komen wat later, die komen per schip.
Dans les mois à venir je vous montrerai des créations avec ces nouveaux produits. Le bouts de tissu viendront plus tard, ils arrivent par bateau.

Wordt vervolgd...
A suivre...

zondag 14 december 2014

Kerstmarkt in Dordrecht / Marché de Noël à Dordrecht

Vandaag was het prachtig weer. Even naar Dordt, naar de kerstmarkt. Jongens, wat was het druk!

Aujourd'hui il faisait un temps magnifique. Alors nous sommes allé à Dordrecht, au marché de Noël. Que du monde!

Altijd leuk, een levende stal. Maria in het zonnetje, een beetje mottige kameel en een leuk runderkalf.
Toujours chouette, une crèche vivante. Marie au soleil, un chameau miteux et un veau poilu mignon.

worstjes op de barbecue
des saucisses au barbecue
En gezellige muziek
Et de la musique superbe.

vrijdag 12 december 2014

écht herfst / vraiment l'automne

8.30 uur. Het wordt een sombere dag vandaag.
8h30. Ce sera une journée sombre aujourd'hui.


Gelukkig is er wat licht van de kerstboom!
Heureusement il y a de la lumière dans le sapin de Noël.

donderdag 11 december 2014

Little Christmas Tree by December in het Nederlands / en français

christmas tree
Hebben jullie dit kerstboompje al eens langs zien komen op Pinterest?
Vous aviez déjà vu passer cet arbre de Noël sur Pinterest?


 Dit is een patroon van December uit Polen. Gelukkig heeft ze het patroon ook in het Engels geschreven, anders had ik het niet kunnen vertalen. En nog gelukkiger heb ik het op mijn blog mogen plaatsen.

C'est un patron de December de Pologne. Heureusement elle avait écrit le patron en anglais, autrement je n'aurais pas pu le traduire. Et encore plus heureusement j'ai eu le droit de le placer sur mon blog.

Hier komt 'ie:

Kerstboompje
De kerstboompjes zijn 5 cm hoog. Ze worden in het rond gehaakt, geen einde aan de toer, en dus niets te naaien! Je maakt twee delen, boom en stam. 

Wat heb je nodig om ze te haken:
30 meter wol 
een haaknaald nr. 3, 
zachte vulling 
een wolnaald. 
draad, glitters, kralen, enz om de boom te versieren.

Natuurlijk kun je andere wol gebruiken, maar dan moet je letten op een passende haaknaald. En de afmetingen kunnen dan veranderen.

Afkortingen - gebruikte steken:
s = steek/steken
l  = losse
hv = halve vaste
v = vaste
st = stokje
meerd = meerderen, 2 vasten in aangegeven steek
mind = minderen, 2 vasten samenhaken
AL = alleen in de achterste lus haken
VL = alleen in de voorste lus haken
*...* = herhaal de instructies tussen de sterretjes

Boom

1. 4 v in magische ring of haak 2 l en 4 v in de 2e l vanaf de haaknaald
2. *meerd, 1 v* (6 s)
3. *meerd, 1 v* (9 s)
4. *meerd, 2 v* (12 s)
5. *v*
6. VL: *meerd, 1 v* (18 s)
7. *v*
8. *hv, 1 l, 3 st in volg s, 1 l, hv*, herhaal 5 keer

Knip de draad en hecht af. Neem een nieuwe kleur en ga terug naar toer 6, naar de achterste lussen.

9.   AL: * v * (12 s)
10. * meerd, 1 v * (18 sts)
11. * v *
12. VL: * meerd, 2 v * (24 s)
13. * v *
14. * hv, 1 l, 3 st in volg. s, 1 l, hv * herhaal 7 keer

Knip de draad en hecht af. Neem een nieuwe kleur en ga terug naar toer 12, naar de achterste lussen.

15. AL: * v * (18 s)
16. * meerd, 2 v * (24 s)
17. * v *
18. * meerd, 3 v * (30 s)
19. * v *
20.      * hv, 1 l, 3 st in volg. s, 1 l, hv * herhaal 9 keer

Knip de draad en hecht af. 

Je boom is klaar. Je kunt hem zo neerzetten of een stam haken en hem ophangen als kerstversiering.

Stam

Vul de stam terwijl je haakt.

1. 6 v in magische ring of 2 l en 6 v in de 2e l vanaf de haaknaald
2. *meerd * (12 s)
3. AL: * v *
4. mind, * v * (11 s)
5. mind, * v * (10 s)
6. *v*
7. mind, * v * (9 s)
8. *v*
9. mind, * v * (8 s)
10-14. [5 toeren] * v *
15. *  mind *

Knip de draad af, laat een lang stuk over voor een lus om later de boom op te hangen. 
Trek de lus door de magische ring van de boom om de twee delen te verbinden. Nu kun je hem ergens ophangen.

Je kunt de originele pdf in het Engels hier vinden. Wil je ook zo'n mooie beschrijving in het Nederlands, stuur me dan maar een berichtje, dan zal ik het je doormailen. Ik krijg zoiets namelijk niet zo mooi op mijn blog.

Dit patroon is gemaakt door december van takosan.pl en is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gelieve het niet te kopiëren, verkopen of verspreiden.
Je mag wel de Kerstboompjes verkopen die je hebt gemaakt – ik zou het fijn vinden als je haar de erkenning voor het patroon zou geven. Ze is ook nog te vinden op Ravelry.

Le voici:

Petit Arbre de Noël

Les petits arbres de Noël ont une hauteur de 5 cm. Il faut les crocheter en colimaçon, pas de rangs à finir et pas de couture! Vous faites deux pièces, arbre et tronc. 

Ce qu'il faut pour les crocheter:

30 mètres de fil moyen
crochet nº 3
rembourrage
aiguille à laine,
fil, perles, paillettes, etc pour décorer l'arbre.

Vous pouvez prendre un autre fil, mais utilisez un crochet correspondant! Les mesures pourront changer.

Abbréviations - mailles utilisées:

m = maille(s)
ml = maille en l'air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
b = bride
augm = augmenter, 2 ms dans la maille indiquée
dim = diminuer, crocheter 2 ms ensemble
BA = crocheter seulement les boucles arrières
BD = crocheter seulement les boucles devant
*...* = répéter les instructions entre les astérisques

Arbre

1. 4 ms dans cercle magique ou 2 ml et 4 ms dans 2ml depuis le crochet
2. * augm, 1 ms * (6 m)
3. * augm, 1 ms* (9 m)
4. * augm, 2 ms* (12 m)
5.  * ms *
6. BD: * augm, 1 ms * (18 m)
7. * ms *
8. *mc, 1 ml, 3 b dans une m, 1 ml, mc* répétez 5 fois

Coupez et rentrez le fil. Changez de couleur et retournez au 6e rang où sont les boucles arrières.

9.  BA: * ms * (12 m)
10. * augm, 1 ms * (18 m)
11. * ms *
12. BD: * augm, 2 ms * (24 m)
13.  * ms *
14. * mc, 1 ml, 3 b dans une m, 1 ml, mc* répétez 7 fois 

Coupez et rentrez le fil. Changez de couleur et retournez au 12e rang. où sont les boucles arrières.

15. BA: * ms * (18 m)
16. * augm, 2 ms * (24 m)
17. * ms *
18. * augm, 3 ms * (30 m)
19. * ms *
20. * mc, 1 ml, 3 b dans une m, 1 ml, mc* répétez 9 fois

Coupez et rentrez le fil.

Votre arbre est fini. Vous pouvez le poser tel quel ou bien crocheter un tronc pour pouvoir l'accrocher.

Tronc

Rembourrez le tronc en crochetant.

1. ms dans un cercle magique (ou 2 ml et 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet)
2. * augm * (12 m)
3. BA: * ms *
4. dim, * ms *(11 m)
5. dim,* ms *(10 m)
6.  * ms *
7. dim, * ms * (9 m)
8. *  ms *
9. dim, * ms * (8 m)
10-14. [5 rangs] * ms *
15. *  dim*

Coupez le fil en laissant un grand bout, puis formez une boucle pour pouvoir accrocher l'arbre plus tard. 
Placez la boucle au travers du cercle magique de l'arbre afin de joindre les deux pièces pour le pouvoir le pendre.

Vous pouvez retrouver le pdf du patron en anglais ici. Si vous voulez la même belle description en français, envoyez-moi un message, et je vous l'enverrai par mail. Je n'arrive pas à l'avoir aussi beau sur mon blog. 

Le patron a été créé par December de takosan.pl et est prévu pour utilisation personnelle seulement. Veuillez ne pas le copier, vendre ou redistribuer.
Toutefois, vous avez le droit de vendre les Arbres de Noël que vous avez fabriqués - soyez gentilles de la mentionner en tant que créatrice du patron. Retrouvez-là également sur Ravelry.woensdag 10 december 2014

Relax

Nu mijn drukke dagen van Sinterklaas voorbij zijn, ben ik voornamelijk relaxed bezig. Kerstmis komt er aan. Dochter Marieke heeft de kerstboom met plezier opgetuigd. En ik heb een hoop kerststalletjes her en der neergezet. Kerst vieren we bij mijn schoonzussen in Utrecht met kerstdiner, een kerstverhaal, kerstliedjes en heel veel familie (alweer).

Maintenant que la Saint-Nicolas est fini, je suis plutôt relaxe. Noël arrive. Notre fille Marieke a décoré le sapin de Noël avec beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai posé des crèches par ci, par là. Nous allons fêter Noël chez mes belles-soeurs à Utrecht avec un diner, une histoire, des chansons et beaucoup de famille (encore).

Ik zit nu wat kleine dingen af te maken.  Mijn mugrug is af, maar ik ben vergeten om er een foto van te maken. Dat komt nog wel.
Ik heb wel mijn kleine quilt genaaid. Maar wat zal ik daar nu eens van maken. Ik ben er niet erg tevreden over, omdat de ruiten niet recht zitten.

Je suis en train de finir des petites affaires. J'ai fini mon mugrug, mais j'ai oublié d'en faire une photo. Ça viendra une autre fois. 
J'ai cousu mon petit quilt. Mais qu'est-ce que j'en ferai. Je n'en suis pas très contente, parce que les carrés ne sont pas bien droits.


Ik vond ook nog 3 half-af hondjes. Kijk eens hoe leuk ze zijn nu ze klaar zijn. 

J'ai trouvé 3 chiens à moitié finis. Regardez comme c'est chouette, une fois fini.


Voor de laatste kerstmarkt dit jaar, heb ik nog een aantal vogelvoeder dingetjes gemaakt. Leuk om te maken en lekker voor de vogels.

Pour le dernier marché de Noël cette année, j'ai fait quelques bidouilles pour nourrir les oiseaux. Rigolo à faire et bon pour les oiseaux.Binnenkort de tutorial van het zwemtasje met pi. Ik ben bezig met naaien en met de foto's. Nu nog het verhaal erbij.

Bientôt j'aurai fini le tutoriel du sac rond avec pi. Je suis en train de faire de la couture et des photos. Il ne me reste plus que l'histoire qui correspond.

zondag 7 december 2014

Tot volgend jaar / À l'année prochaine

De ochtend begon vroeg. We hebben onze jongste opgehaald van Schiphol waar zij om kwart voor 8 aankwam. Precies op tijd voor het feest! Daarna hebben we de boel op ons gemak klaargezet en de allerlaatste inkopen gedaan (brood en zo, want juist dàt vergeet je op zo'n dag.
Door het raam zag ik een vreemde eend in de bijt. Zou het een taling zijn? Hij heeft niet zo'n mooie kop als op de plaatjes, en hij zwom met de gewone eenden... Geen idee.

Le matin commençait tôt. Nous sommes allés chercher notre plus jeune fille de l'aéroport où elle arrivait à 8 heures moins quart. Juste à temps pour la fête! Après nous avons préparé la fête à notre aise et nous avons fait les derniers achats (du pain par exemple, parce qu'on l'oublie facilement un jour pareil. 
Par la fenêtre je voyais un canard bizarre dans le canal. Serait-ce une sarcelle? Il n'a pas de belle tête comme sur les images sur le web, et il nagait avec les canards ordinaires... Aucune idée.'s Middags begon de familie binnen te druppelen. Eerst de versieringen voor de stoelen van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Dans l'après-midi la famille arrivait petit à petit. D'abord les décorations pour les chaises de Saint-Nicolas et son Zwarte Piet.


Iedereen bracht wat te eten mee...
Tout le monde apportait quelque chose à manger...

En maar zingen tot ze er zijn.
Puis on chante jusqu'à ce qu'ils arrivent.
 Om de beurt op schoot, een liedje, en pepernoten. En daarna cadeautjes!
Chacun à son tour sur les genoux, une chanson et des petits gateaux. Puis les cadeaux!

Tot volgend jaar!
À l'année prochaine!


vrijdag 5 december 2014

Wachten op de cadeautjes / En attendant les cadeaux

Ik ben vandaag (bijna) de hele dag thuis. Er komen al heel veel mensen cadeautjes brengen voor het Sinterklaasfeest. Speciaal voor ons (en misschien nog wel voor een hoop anderen) blijft hij een dag langer in het land. Wij vieren het morgen, met zo'n 45 man. Sinterklaas en Zwarte Piet komen om een uur of 5. Met zo'n grote familie zijn er altijd nog gelovigen. Iedereen maakt wat te eten klaar en wij zorgen voor de drankjes (en de ruimte en stoelen, borden, glazen, slaapplaats, enz).

Aujourd'hui je suis à la maison (presque) toute la journée. Il y a déjà plein de gens qui viennent apporter des cadeaux pour la fête de la Saint Nicolas. Spécialement pour nous (et peut-être pour un tas d'autres personnes) il reste un jour de plus dans le pays. Nous allons faire la fête demain, avec 45 personnes environ. Saint Nicolas et son serviteur noir viennent vers 5 heures. Avec une grande famille comme la nôtre il y a toujours des enfants croyants. Tout le monde fait quelque chose à manger et nous nous occupons des boissons (et de l'espace, et les chaises, les assiettes, les verres, la place pour dormir, etc).Maar ja, nu heb ik al een hoop voorbereidingen gedaan en zit ik te wachten op de cadeautjes.... En wat doe je dan? Nou, een beetje naaien dan maar. Want de helft van mijn atelier is vrijgemaakt en aan de andere helft opgestapeld om plaats te maken voor de cadeautjes.

Mais bon, j'ai déjà fait des tas de préparations et je suis en train d'attendre les cadeaux.... Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et bien, un peu de couture. Parce que la moitié de mon atelier est vidé et entassé de l'autre côté pour faire de la place pour les cadeaux.


Ik heb een klein tasje gemaakt voor Lupin. Die is bijna jarig.

J'ai fait un petit sac pour Lupin. Il a son anniversaire bientôt.

Ik heb een jaar of 15 geleden ineens begrepen waarom ik op school met pi moest leren rekenen. En nu zijn deze tasjes zo eenvoudig om te maken. Ik zal er wel eens een tutorial van maken.

Il y a une quinzaine d'années j'ai compris d'un coup pourquoi j'ai appris à faire des calculs avec pi. Et maintenant ces sacs sont tellement faciles à fabriquer. J'en ferai un tuto un de ces jours.