dinsdag 10 januari 2017

De trui is klaar / j'ai fini le pullDe mouwen brei ik tegelijkertijd, dat scheelt toeren tellen. Ik zet altijd ongeveer de helft van het aantal steken van het voorpand op. In dit geval heb ik per mouw 10 steken opgezet en 3 toeren boordsteek gebreid. Dan brei je verder in tricotsteek. In de 1e, 7e en 13e toer meerder je aan beide kanten een steek. Dan moet je even meten hoe lang de mouw moet worden. Ik heb hier in totaal 20 toeren tricotsteek gebreid en bij de 21e afgehecht.

Je tricote les deux manches toujours en même temps, on a moins de rangs à compter ainsi. Je monte environ la moitié du nombre de mailles du devant. Dans ce cas-ci j'ai monté 10 mailles par manche et j'ai tricoté 3 rangs de côtes. Ensuite j'ai tricoté en jersey. Au 1er, 7e et 13e rang il faut augmenter une maille à chaque côté de la manche. Puis il faut mesurer la longueur de la manche. Ici j'ai tricoté 20 rangs de jersey au total et j'ai fini les mailles dans le 21ème rang.

Zoek het midden van de mouw op en speld dat vast op de schoudernaad. Speld daarna de rest vast op het voor- en achterpand en naai de mouwen vast.

Cherchez le milieu de la manche et épinglez ce milieu sur la couture de l'épaule. Epinglez le reste de la manche sur le dos et le devant. Cousez les manches.


Bepaal het midden van het voorpand voor het motiefje dat je er op wilt mazen.
Indiquez le milieu du devant pour le motif à broder.

Naai de mouwen en de zijnaden dicht en hecht de draadjes af.
Cousez les manches et les côtés et finissez les bouts de fil.

Hier heb ik het patroontje van de vos gevonden:
J'ai trouvé le motif du renard ici:


De restjes had ik nog over van deze truien voor de kleinzoons: Nijntje en He-man. En van een truitje waar ik geen foto van heb.
J'avais les restes de laine de ces pulls pour les petits-fils: Miffy et le Maître de l'Univers. Et d'un pull que je n'ai pas pris en photo.

bijna af / presque fini


No automatic alt text available.

dinsdag 3 januari 2017

Dinsdag poppendag / mardi jour des poupées

Bij een nieuw jaar horen nieuwe goede voornemens. Wat meer rustmomenten inlassen, me niet gek laten maken door alle dingen die nog 'moeten'. Dus begin ik vol goede moed met dinsdag poppendag.

Je commence chaque nouvelle année avec des nouvelles bonnes intentions. Prendre plus de périodes de repos, ne pas me laisser emporter par toutes les choses que je 'dois' faire. Alors je commence ma nouvelle année avec le mardi, jour des poupées.

Van restjes wol brei ik een trui voor Barbie.

Avec des restes de laine je tricote un pull pour Barbie.

Naalden 3 mm. 22 steken opzetten, 3 toeren boordsteek, 28 toeren tricotsteek. Bij de 29e toer 7 steken afkanten, 8 steken recht breien, 7 steken afkanten.

Aiguilles 3 mm. Monter 22 mailles, 3 rangs de côtes 1/1, 28 rangs de jersey. Au 29e rang finir 7 mailles, tricoter 8 mailles à l'endroit, finir 7 mailles.

Dit doe je nog een keer voor het achterpand.

Il faut le répéter pour le dos. 

Zet 1 steek op de naald, brei de 8 steken van het eerste pand in boordsteek, maak er nog een extra steek bij op de naald (gewoon door een lusje met het draad te maken) en brei de 8 steken van het tweede pand in boordsteek. Nog 2 naalden boordsteek breien en daarna in boordsteek afkanten.

Montez 1 maille sur l'aiguille, tricotez les 8 mailles du devant en côtes, ajoutez une maille sur l'aiguille (juste en faisant une boucle avec le fil) et tricotez les 8 mailles du dos en côtes. Continuez encore 2 rangs de côtes et finissez le dernier rangs en côtes.

Zo zit de voor- en achterkant aan elkaar. Naai de schouders vast. Het boord is net groot genoeg om het hoofd van Barbie er door te halen. De volgende keer komen de mouwen.

Voilà comment le dos et le devant sont attachés. Fermez les épaules. Le cou est juste assez grand pour y passer la tête de Barbie. La prochaine fois je montrerai les manches.