maandag 27 oktober 2014

mug rug

Ik heb afgelopen week 12 ballonhoezen gemaakt voor een vereniging. Allemaal oranje. Ik heb er wel eerder gemaakt. Hier vind je de tutorial.

La semaine dernière j'ai fait 12 housses pour ballon gonflable pour une association. Couleur orange. J'en ai déjà fait. Ici on peut trouver le tutoriel.

Maar daar hou je natuurlijk allemaal (kleine) restjes van over. Zonde om weg te gooien!! Dus ben ik aan het proberen om een mug rug te maken.

Mais bien sûr il reste toutes sortes de petits morceaux. Dommage de les jeter!! Alors j'essaie d'en faire un mug-rug.


Tja, en wat kan ik er nog meer bij doen om het een beetje op te pimpen.... Sneeuw, kabouters?

Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour l'embellir un peu... De la neige, des lutins?

vrijdag 24 oktober 2014

bedankje / remerciement

Marjan van Muziek en meer was op zoek naar patroontjes om van kaarten slofjes te maken. Toevallig had ik nog een boek waar die patroontjes in stonden. Handig hoor, die blogjes en de mail. We hadden zó berichten uitgewisseld. En dan de post, ook handig hoor... Want een dag of wat later had Marjan het boek en ik een bedankje van haar. Het hangt nu in mijn atelier. Allebei tevreden! :-)

Marjan de Muziek en meer était à la recherche de patrons pour faire des chaussons à partir de cartes postale. Au hasard j'ai regardé dans ma bibliothèque et si, il me restait encore un livre où il y avait des modèles de chaussons. Ah, c'est pratique, ces blogs et le mail. En un rien de temps on avait échangé nos messages. Et puis la poste, c'est pratique aussi... Parce qu'un jour plus tard Marjan avait le livre et moi j'avais un remerciement. Je l'ai accroché dans mon atelier. Nous voilà contentes! :-)dinsdag 21 oktober 2014

haken in het breicafé / crochet au club de tricot

Deze zijn niet van mij, maar van een vriendin van het breicafé. Goed hè!

Ce n'est pas moi qui les ai faits, mais une copine du club de tricot. N'est-ce pas beau!zondag 19 oktober 2014

Open molendag / journée portes ouvertes des moulins à vent

Gisteren was het Open Molendag in de Hoeksche Waard, toen stond ik met mijn jam bij het bakkersmuseum. Daar werd brood met de houtoven gebakken. Maar vandaag vonden we toch nog een molen die open en aan de gang was!

Hier c'était la journée Portes ouvertes des moulins à vent vers chez moi, j'étais avec mes confitures au musée de la boulangerie. On y cuisait du pain dans un four à bois. Mais aujourd'hui on trouvait encore un moulin qui était ouvert et en marche!

De Poldersche Molen heeft tot 1956 als watergemaal gewerkt, nu is het bemalen van de polder overgenomen door een elektrisch gemaal.

Le moulin de Sint-Anthoniepolder a fonctionné jusqu'en 1956 pour évacuer le trop-plein d'eau du polder, maintenant c'est une pompe électrique qui fait l'évacuation des eaux.De molen draait nog regelmatig om goed te blijven functioneren. Soms werkt het nog als noodgemaal. 
Le moulin tourne encore régulièrement pour qu'il continue à fonctionner. Parfois on l'utilise comme pompe supplémentaire.Binnen wordt de meeste plaats in beslag genomen door het rad.
A l'intérieur, c'est la roue qui prend le plus de place.
En er is een heel klein plekje voor de keuken met bedstee.
Et il y a un tout petit endroit pour la cuisine et le lit dans le placard.

pompoen haken / potiron crochet

Hoe haak je een pompoen:

Begin met een magische ring of, als je dat te lastig vindt met 2 lossen en gebruik de eerste losse om de eerste toer in te haken. We maken de toeren niet af met een halve vaste, maar we haken gewoon door in het rond.

1e toer: 6 vasten
2e toer: 2 vasten in iedere vaste (= 12 v.)
3e toer: 2 vasten in iedere 2e vaste (= 18 v.)
4e toer: 2 vasten in iedere 3e vaste (= 24 v.)
5e toer: 2 vasten in iedere 4e vaste (= 30 v.)
Zo kun je doorgaan met meerderingen tot de gewenste grootte, maar ik hou van klein, dus ben ik hier gestopt.
6e, 7e, 8e toer: 1 vaste in iedere vaste (= 30 v.)
Nu gaan we weer minderen.
9e toer: 2 vasten samenhaken in iedere 4e en 5e vaste (= 24 v.)
10e toer: 2 vasten samenhaken in iedere 3e en 4e vaste (= 18 v.)
11e toer: 2 vasten samenhaken in iedere 2e en 3e vaste (= 12 v.)
12e toer: iedere keer 2 vasten samenhaken (= 6 v.)

De pompoen vullen en een lange draad door de overgebleven steken halen en goed aantrekken. Je hebt nu een mooie ronde bal. Vervolgens haal je de draad over de zijkant van de pompoen, steekt hem onderin weer in de bal naar boven. Als je hem strak trekt en meteen boven en onder een beetje indrukt, dan krijg je vanzelf een pompoen. Doe dit een keer of 5-6-7, afhankelijk van de grootte van de pompoen.


Comment crocheter un potiron: 

Commencez par un cercle magique ou, si vous trouvez que c'est trop compliqué par 2 mailles en l'air et utilisez la première maille en l'air pour crocheter le premier rang. Il ne faut pas finir les rangs par une maille coulée, mais il faut continuer à crocheter en rond sans arrêter.

1er rang: 6 mailles serrées
2ème rang: 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (= 12 ms)
3ème rang: 2 mailles serrées dans chaque 2ème maille serrée (= 18 ms)
4ème rang: 2 mailles serrées dans chaque 3ème maille serrée ( = 24 ms)
5ème rang: 2 mailles serrées dans chaque 4ème maille serrée ( = 30 ms)
On peut continuer ainsi avec les augmentations jusqu'à la taille souhaitée, mais comme j'aime les petites choses, je me suis arrêté ici.
6ème, 7ème, 8ème rang: 1 maille serrée dans chaque maille serrée (= 30 ms)
Puis on va diminuer.
9ème rang: crochetez 2 mailles serrées ensemble dans chaque 4ème et 5ème ms (= 24 ms)
10ème rang: crochetez 2 mailles serrées ensemble dans chaque 3ème et 4ème ms (= 18 ms)
11ème rang: crochetez 2 mailles serrées ensemble dans chaque 2ème et 3ème ms (= 12 ms)
12ème rang: crochetez 2 mailles ensemble 6 fois (= 6 ms)

Rembourrez le potiron et passez un long fil de laine dans les 6 mailles restantes et tirez fortement. Il reste une boule bien ronde. Ensuite il faut passer le fil sur le côté du potiron, passez-le du bas en haut à l'interieur. Quand on serre bien le fil tout en pressant un peu le milieu en bas et en haut, on obtient un potiron. Passez le fil 5-6-7 fois, suivant la taille du potiron.

Voor het groene blaadje doe ik geen moeilijke dingen, omdat het maar zo klein is.
Magische ring, dan 5 of 6 lossen, in de 2e losse vanaf de haaknaald terug haken: *1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, evt nog 1 dubbelstokje, 1 vaste in de ring*  en nogmaals van * tot * haken, 4 lossen, vanaf de 2e losse van de haaknaald 3 vasten haken. Draad afbreken.

Je ne fais pas de feuilles très compliquées, parce que le potiron est très petit.
Cercle magique, puis 5 ou 6 mailles en l'air, dans la 2ème maille en l'air à partir du crochet on retourne: *1 maille serrée, 1 demi-bride, 2 brides, eventuellement encore 1 double bride, 1 maille serrée dans le cercle* et répéter de * à *, 4 mailles en l'air, à partir de la 2ème maille depuis le crochet 3 mailles serrées. Coupez le fil.

Als je de draadjes goed strak om de blaadjes draait en vastknoopt, dan komt het steeltje omhoog.

Quand on serre les fils bien autour des feuilles et qu'on les noue,  la tige s'élèvera.

Met een paar steekjes aan de pompoen vastmaken en klaar!

Cousez-les avec quelques points au potiron et voilà!maandag 13 oktober 2014

pompoen / potiron

Ik heb de link weer teruggevonden van mijn genaaide pompoen

J'ai retrouvé le lien de mon potiron cousu
Markthal Rotterdam / Marché couvert Rotterdam

We zijn gisteren bij de nieuwe markthal in Rotterdam wezen kijken. Een indrukwekkend gebouw. Pfff, druk!!!

Nous avons été au nouveau marché couvert de Rotterdam. C'est un bâtiment très imposant. Pfff, il y avait du monde!!!!

De laatste twee foto's heb ik van internet gehaald...
J'ai trouvé ces deux dernières photos sur l'internet...
Zicht van de buitenkant
Vue de l'extérieur

Net aan de overkant van de markthal
Juste en face du marché cou

zondag 12 oktober 2014

Uilen voor Lupin / des hiboux pour Lupin

Ik heb hem af! Nou ja, af... De oogjes moeten er nog op.

Je l'ai fini! Bon, fini... Il  ne manque plus que les yeux.

hum, geen erg beste foto.
mmm, pas une très bonne photo.

zaterdag 11 oktober 2014

Had ik deze al laten zien? / Est-ce que je vous avais déjà montré ceci?

Voor mijn verjaardag heeft mijn dochter een taart gemaakt. Zij is ook een knutselaar, maar dan met taarten!
Pour mon anniversaire ma fille avait fait un gateau. Elle aime bien bidouiller aussi, mais seulement pour faire des tartes!

vrijdag 10 oktober 2014

Tomtes

Kijk eens wat een mooie glazen tomtes (kabouters) mijn man uit Denemarken heeft meegebracht:

Regardez les beaux tomtes (gnomes) en verre que mon mari a ramené du Danemark:


donderdag 9 oktober 2014

Een mooi herfstig plekje / un bel endroit automnal

Kijk Viviane, je vlinders hebben een mooi plekje gekregen. Tussen 2 deuren in mijn atelier. De kleuren passen goed bij elkaar. Dank je!

Regarde Viviane, tes papillons se trouvent dans un bel endroit. Entre les deux portes-fenêtres dans mon atelier. Les couleurs s'assemblent bien. Merci!


Het naaipatroon van de grote pompoen heb ik ergens op Pinterest gevonden. Ik ben van restjes een paar kleine pompoentjes aan het haken. Zal ik die er ook nog bijzetten?
J'ai trouvé le patron de couture de la grande citrouille quelque part sur Pinterest. Je suis en train de crocheter des petites citrouilles avec des restes de laine. Est-ce que je les ajouterai?


Beetje fleece, beetje vilt, een mooi draadje uit Ste Marie aux Mines.
Un peu de polaire, un peu de feutrine, un beau fil de Ste Marie aux Mines.

woensdag 8 oktober 2014

Handwerkbeurs / Salon de travail d'aiguilles

Ik ben vorige week naar de Handwerkbeurs geweest. Het is geen grote beurs in Rijswijk, maar wel een gezellige. Ik heb Wieke even gesproken. Leuk, want ik vertaal af en toe haakpatronen van haar.

La semaine dernière je suis allée au Salon de travail d'aiguilles. C'est un petit salon, très sympa. J'ai fait la connaissance de Wieke. Super, parce que je traduis ses patrons de crochet de temps à autre.
dinsdag 7 oktober 2014

Kussen / coussin

Zo, hij is klaar! 60 x 60 cm. Eerst de wol gesponnen, de lichtbruine geverfd, daarna gehaakt en op de kussenhoes genaaid. Ik ben tevreden.

Le voilà fini! 60 x 60 cm. J'ai d'abord filé la laine, j'en ai teint une partie, puis crocheté et cousu sur la housse du coussin. Je suis contente. 
Ik ben ook andere draden aan het spinnen en twijnen. Wie weet wat dat nog gaat worden.
J'ai commencé à filer et à tordre(?) d'autres fils. Qui sait ce que cela pourrait devenir.

maandag 6 oktober 2014

Even op en neer naar Zwitserland / un tour rapide en Suisse

Leuk als je vlak bij Zwitserland woont, je bent zó even een middagje heen en weer. We zijn naar Porrentruy geweest. Het was prachtig weer.
C'est super quand on habite tout près de la Suisse, on peut y faire un tour facilement. Nous sommes allées à Porrentruy. Une journée de beau temps.
Het kasteel
Le château


De protestante kerken zijn hier veel kleurrijker dan bij ons.
Les temples protestants ont beaucoup plus de couleur que chez moi.

Ook hier weer de kansel aan de lange muur.
Ici aussi la chaire sur un des grands murs.

Heel dik glas in beton gegoten. Het was net of er flinters uit het glas gesprongen of gehakt waren.
Du verre très épais coulé dans du béton. C'était comme si le verre avait été écaillé un peu (si ça se dit)

Er is een kleine botanische tuin bij het lyceum.
Il y a un petit jardin botanique dans la cour du lycée.


zondag 5 oktober 2014

Sainte Marie aux Mines vervolg / suite

Ik hou wel van vrolijke kleuren, zoals bij deze quilts.
J'aime les couleurs vives comme dans ces quilts.


Ik vind ook het gebruik van verschillende materialen en steken in de kleden erg mooi.
Le mélange de différents matériaux et techniques me plaisent beaucoup.
We zijn naar het weef-museum geweest: klein maar met heel veel spullen!
Nous sommes allées au musée du tissage: petit, mais avec beaucoup choses à voir.


Toen nog even naar de kerk, waar een mevrouw zo vriendelijk was om te poseren in de streekdracht uit de Elzas.
Ensuite nous sommes allées au temple, où une dame avait la gentillesse de montrer son costume d'Alsace. 

Het bijzondere van deze kerk is dat de kansel aan een lange kant van het gebouw zit, met de banken aan weerszijden. Daardoor ziet deze kerk er een beetje vierkant uit. Op de muur de hugenotenkruizen. Het is dan ook een protestantse kerk.
Ce qui est spécial dans ce temple c'est que la chaire est sur un des côtés longs du bâtiment, avec les bancs des deux côtés. Ça donne l'impression que le temple soit carré. Au mur les croix des huguenots.  
's Avonds op de terugweg hadden we regen, maar kijk eens wat een mooie hemel.
Le soir en rentrant on avait de la pluie, mais regardez le beau ciel.