woensdag 26 december 2018

drakenstaartensjaal / shawl en queue de dragon

Bolletje wol over? Nou, dan probeer je gewoon een drakenstaartensjaal. Je vindt overal wel voorbeelden. Heerlijk gedachtenloos breien...

Une pelote de laine en rabe? Eh bien, on n'a qu'à essayer une écharpe en queue de dragon. On trouve des exemples partout. Tricoter sans réfléchir....

dinsdag 25 december 2018

Ik had hier al eens een berichtje geschreven over mijn boom bij zonsondergang. Nu is mijn werkstukje af, en ik ben er aardig tevreden over. 52x34 cm.

J'avais déjà fait un message sur mon arbre au coucher du soleil ici. Maintenant j'ai fini mon travail et j'en suis assez contente.  52x34 cm.


zaterdag 22 december 2018

granny square de beschrijving / le patronNou, ik was nog maar een paar uur aan het vliegen en ik had mijn vierkantje al af. Ik heb dus in het vliegtuig de beschrijving al gemaakt ( vervolgens heeft het meer dan een maand geduurd voor ik het op mijn blog heb gezet).

Beschrijving: 

1. Maak een ring van 6 lossen en sluit deze met een halve vaste in de eerste losse.

2. Haak 3 lossen (dit telt als het eerste stokje) en daarna nog 2 lossen, *1 stokje, 2 lossen*, herhaal dit van * tot * nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 stokjes met iedere keer een boogje van 2 lossen daartussen.

3. Haak in iedere lossenboog 1 vaste, 3 stokjes, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu 8 kleine bloemblaadjes.

4. Haak 1 losse (dit telt als de eerste vaste) en daarna nog 3 lossen. *Haak achter het blaadje langs een vaste in het stokje van de tweede toer. Duw daarvoor het blaadje een beetje naar voren zodat je er goed bij kunt. Haak 3 lossen.* Herhaal dit van * tot *  nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 lossenboogjes van 3 lossen achter de blaadjes.

5. Haak in iedere lossenboog 1 vaste , 1 stokje, 3 dubbele stokjes, 1 stokje, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu de 8 middelste bloemblaadjes.

6. Haak 1 losse (dit telt als eerste vaste) en daarna nog 4 lossen. *Haak achter het blaadje langs een vaste in de vaste van de vierde toer. Haak 4 lossen.* Herhaal dit van * tot * nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 lossenboogjes van 4 lossen achter de blaadjes.

7. Haak in iedere lossenboog 1 vaste, 1 stokje, 7 dubbele stokjes, 1 stokje, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu de 8 grote bloemblaadjes.

8. Haak 1 losse ( dit telt als eerste vaste) en daarna nog * 11 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit blaadje vast met een vaste tussen de 2 bloemblaadjes. 

Haak 13 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken 1 vaste, 1 half stokje, 7 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit middelste blaadje vast met een vaste tussen de bloemblaadjes. Let op, dit blaadje heeft 2 steken meer dan de buitenste blaadjes. 

Haak 11 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken, 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit laatste blaadje vast met een vaste tussen de bloemblaadjes. 

Haak 5 lossen, 1 vaste achter de bloemblaadjes langs in de vaste van de zesde toer, 5 lossen. Vervolgens begin  je met een vaste tussen de bloemblaadjes van de volgende hoek*. Herhaal van *tot * nog 3 keer. Sluit af met een halve vaste. Je hebt nu een bloem met op de vier hoeken 3 langwerpige blaadjes. Knip de draad af.

9. Steek de haaknaald in de punt van het middelste blaadje en haak 3 lossen * (dit is het eerste stokje) en daarna nog 5 lossen. Haak 1 dubbel stokje in de vierde steek vanaf de punt van het blad, 5 lossen. 2 vasten in de punt van het linkerblad, 5 lossen om het rechte stuk van het vierkant te maken, 2 vasten in de punt van het rechterblad van de volgende hoek, 5 lossen, 1 dubbel stokje in de onderkant van de vierde steek vanaf de punt van het middelste blad, 5 lossen, 1 stokje in de punt van het middelste blad, 3 lossen*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Sluit af met een halve vaste in de derde losse vanaf het begin van de toer. Je hebt nu een vierkantje waar alle blaadjes in de hoeken vastzitten.

10. Haak 3 lossen ( dit is het eerste stokje) en nog 1 losse. Haak nu de hele toer 1 stokje, 1 losse en sla op de plaats van de losse de steek van de vorige toer over. Je hebt 19 stokjes per kant. In de hoek haak je 1 stokje, 3 lossen, 1 stokje om een mooie hoek te krijgen. 
Eh bien, ça ne faisait que quelques heures dans l'avion et j'avais déjà fini mon carré. Donc j'ai déjà fait le patron dans l'avion (ensuite ça m'a pris plus d'un mois pour le mettre sur mon blog).

Description:

1. Crochetez 6 mailles en l'air et faites une boucle en la fermant par une maille coulée dans la première maille en l'air.

2. Faites 3 mailles en l'air (ceci compte pour une première bride), suivi par 2 autres mailles en l'air, *1 bride, 2 mailles en l'air*, répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début. Vous avez au total 8 brides avec un arceau de 2 mailles en l'air entre les brides.

3. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 3 brides, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez 8 petites pétales de fleur.

4. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi par 3 autres mailles en l'air. *Crochetez derrière la pétale une maille serrée dans la bride de rang 2. Il faut plier la pétale un peu vers le devant pour bien y arriver. Faites 3 mailles en l'air*. Répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début. Vous avez au total 8 arceaux de 3 mailles en l'air derrière les pétales.

5. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 1 bride, 3 double brides, 1 bride, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez les 8 pétales moyennes.

6. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi par 4 autres mailles en l'air. *Crochetez derrière les pétales une maille serrée dans la maille serrée du rang 4. Faites 4 mailles en l'air. *Répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début. Vous avez au total 8 arceaux de 4 mailles en l'air derrière les pétales.

7. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 1 bride, 7 double brides, 1 bride, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez les 8 grandes pétales.

8. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi de *11 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 5 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs.

Crochetez 13 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 7 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs. Attention, cette feuille a 2 brides de plus que les autres feuilles.

Faites 11 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 5 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs.

Crochetez 5 mailles en l'air, 1 maille serrée (en passant derrière les pétales de fleurs) dans la maille serrée du 6ème rang, 5 mailles en l'air. Ensuite vous commencez par une maille serrée entre les pétales de fleurs du prochain angle*. Répétez de * à * encore 3 fois. Fermez avez une maille coulée. Vous avez une fleur avec 3 feuilles en forme oblongue dans chaque angle. Coupez le fil.

9. Piquez le crochet dans la pointe de la feuille du milieu et faites 3 mailles en l'air *(c'est la 1ère bride) et ensuite encore 5 mailles en l'air. Crochetez 1 double bride dans la 4ème maille depuis la pointe de la feuille, 5 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans la pointe de la feuille de gauche, 5 mailles en l'air pour faire la ligne droite du carré, 2 mailles serrées dans la pointe de la feuille de droite du prochain angle, 5 mailles en l'air, 1 double bride dans le bas de la 4ème maille depuis la pointe de la feuille du milieu, 5 mailles en l'air, 1 bride dans la pointe de la feuille du milieu, 3 mailles en l'air.* Répétez de * à * trois fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 3ème maille en l'air depuis le début du rang. Maintenant vous avez un carré avec les feuilles dans les angles. 

10.  Crochetez 3 mailles en l'air (c'est la 1ère bride) et 1 maille en l'air supplémentaire. Faites le tour en faisant 1 bride, 1 maille en l'air (en sautant la maille du rang de dessous pour faire la maille en l'air). Vous avez 19 brides au total par côté. Dans les angles il faut faire 1 bride, 3 mailles en l'air pour avoir un bel angle. 


Hier kun je zien dat ik het rechter vierkantje met naald 3,5 gehaakt heb en de linker met naald 3.
Ici on peut voir que j'ai crocheté le carré de droite avec un crochet 3,5 en celui de gauche avec 3.


Nog een restje met roze gedaan.
Encore un avec un restant de rose.
En toen was ik het zat en heb ik nog een paar ijskristallen gehaakt.
Puis j'en avais marre et j'ai crocheté encore quelques cristaux de glace.