woensdag 25 april 2018

Bali week 1 vervolg / semaine 1 suite

De dagen gaan te snel, 3 weken Singapore, Bali, Java, 1 week Engeland, 1 week werken en geen tijd om alles op te schrijven en voor je het weet ga ik weer 1 week naar Schotland (morgen dus). 
Laten we teruggaan naar week 1.
Les journées vont trop vite, 3 semaines de Singapore, Bali, Java, 1 semaine d'Angleterre, 1 semaine de travail et donc pas le temps de tout écrire et voilà je m'en vais de nouveau pour 1 semaine d'Ecosse (demain). Retournons à la première semaine.
In Nederland hebben we het fenomeen bakfiets gewoon afgekeken van de becak in Indonesië. Dit was een antiek exemplaar op kindergrootte in het hotel.
Aux Pays-Bas on a piqué l'idée des vélos à plusieurs des becak en Indonésie. Voici un exemplaire antique à grandeur d'enfant à l'entrée de l'hôtel.

Om de omgang met de nieuwe schoonfamilie wat te vergemakkelijken hebben we de toerist uitgehangen en zijn we naar een loewak-koffie plantage geweest. Daar worden de civetkatten gehouden die zorgen voor de speciale koffiebonen waar je een beetje zurige koffie van krijgt. Een specialiteit!
Pour faciliter les rapports avec la nouvelle belle-famille nous avons fait le tourist et nous sommes allés à une plantation de café-luwak
De civetkatten worden in kooien gehuisvest. Ik neem aan dat ze koffie bessen te eten krijgen en als ze die uitpoepen deze bonen weer onder de kooi opgevangen worden.
Les civets sont hébergés dans des cages. Je suppose qu'on leur donne des baies de café à manger et que l'on récolte les graines de café dans les excréments en dessous de la cage.

Rechts de koffiebonen van de loewaks
A droite les graines de café des luwaks

De bonen worden geroosterd
On grille les graines 

en gestampt
et on les écrase

en gezeefd, waarna er door het opgieten van heet water koffie gemaakt wordt.
et puis ils sont tamisés, pour en faire du café en mettant de l'eau bouillante dessus.

Bij de lunch een heerlijke nasi. De rijst zit in het torentje van bananenblad in het midden.
Au déjeuner un nasi délicieux. Le riz est dans la cône de feuille de bananier au milieu.

Er zijn prachtige bomen, zo groot en vaak omkleed met een zwart-wit geblokt doek, dat staat voor goed en kwaad en is bedoeld om de boze geesten af te weren. Je ziet overal van die geblokte doeken, soms met een gouden of gele rand.
Il y a des arbres gigantesques, et souvent entouré d'un tissu noir et blanc en carreaux. Cela représente le bon et le mauvais et est prévu pour chasser les mauvais esprit. On en voit partout, de ces tissus à carreaux, parfois avec une bordure doré ou jaune.
Je ziet overal beelden van goden staan, die er soms een beetje monsterlijk uitzien. Ook bij de watertempel, waar je in het bad kon, om er offerandes te brengen.
Il y a plein de statues de dieux, qui ont parfois l'air un peu monstrueux. Tout comme au temple d'eau, où on pouvait prendre un bain, pour y faire des offrandes.


Maar de offerandes mogen ook gewoon op een tafel voor je het bad in gaat.
Mais on a le droit également de mettre les offrandes sur une table avant d'aller dans l'eau.
Of je kunt er gewoon naar veel mooie grote vissen kijken.
Ou bien simplement regarder plein de gros poissons. 

Hier is de bron van de watertempel.
Voici la source du temple d'eau.


Er was een ceremonie gaande, maar ik heb niet begrepen waarvoor. Het viel me wel op dat er niet gezongen wordt, alleen muziek gemaakt door op een gong of op een trommel te slaan of op een fluit te spelen.
Il y avait une cérémonie, mais je n'ai pas compris à quelle honneur. J'ai remarqué que l'on ne chante pas du tout. On fait seulement de la musique en battant un gong ou un tambour ou en jouant de la flûte.


Veel groen, de prachtigste tempels en gebouwen, verder rommelig en warm. Wordt vervolgd.
Beaucoup de verdure, des temples et des grands bâtiments merveilleux, pour le reste un peu bordélique et chaud. A suivre.

dinsdag 10 april 2018

Singapore, Bali week 1 / semaine 1

Nou, ik wou proberen of ik dit keer blogjes op mijn iPad kon zetten, zodat ik tijdens mijn vakantie meteen kon schrijven wat ik per dag gedaan had. Dat viel nog niet mee. Ik heb er drie foto's op kunnen zetten, die ik al met mijn iPad had gemaakt. En daarna werd het zo vervelend en ingewikkeld dat ik er maar mee gestopt ben en nu na afloop maar een verslagje doe.

Bon, je voulais essayer ce voyage-ci si je pouvait mettre des messages sur mon blog avec l'iPad, pour pouvoir écrire le même jour ce que j'avais vécu. Ce n'était pas facile du tout. J'ai pu y mettre trois photos que je ne peux plus travailler ici, et il me fallait les faire avec l'iPad. Ensuite c'était tellement compliqué de travailler et d'enregistrer mon histoire que j'ai arrêté et que je fais mon histoire seulement après coup.
Dag Nederland
Au revoir Pays-Bas

Hallo Singapore
Bonjour Singapore


Het uitzicht vanaf het appartement(je) met tuin(tje) van mijn dochter.
La vue depuis le (petit) appartement avec (petit) jardin de ma fille.
Ze heeft een tuintje ter grootte van een balkon op de begane grond. Daarom heeft ze een 'huisdier' met een aangepast volume: een heremietkreeft. Je moet maar op het idee komen, haha. Er bestaan zelfs een soort brokjes die je hem kan voeren, en je kunt grotere schelpen kopen als hij uit zijn huisje is gegroeid.

Elle a un jardin de la grandeur d'un petit balcon au rez de chaussée. C'est pourquoi elle a un 'animal domestique' d'un volume adapté: un bernard l'hermite. Quelle idée, haha. Il y a des sortes de croquettes qu'il mange, et on peut même acheter des coquilles de différentes tailles s'il grandit de trop.
Caraïbische heremietkreeft (Coenobita clypeatus)
foto van wikipedia
photo de wikipedia

Na 1 nachtje slapen zijn we naar Bali gegaan.
We werden bij de immigratie uit deze lange rij gehaald. Mijn man is inmiddels 60+ en dan mag je sneller door de immigratie. Alleen jammer dat je dan aan de andere kant van de balie moet wachten op de anderen, want die moesten wel in de lange rij blijven staan.

Le lendemain nous sommes allé à Bali.
Au poste de l'immigration on nous a fait sortir de cette grande queue. Mon mari a 60+ ans et on a le droit de sauter la queue. C'était seulement dommage qu'il fallait attendre de l'autre côté du guichet, parce que ma fille et mon gendre devaient eux bien faire la queue.
Ubud is een mooi gebied, veel groen, veel handgemaakte dingen, veel dans en cultuur. Maar omdat we daar al voor de 3e keer komen heb ik eigenlijk niet veel foto's gemaakt. 
Het eerste weekend stond in het teken van de ontmoeting met de familie van onze schoonzoon. En van rijstvelden. Te beginnen met een wandeling door de rijstvelden om 7 uur 's ochtends. En het was al warm!!

Ubud est un endroit magnifique, beaucoup de verdure, beaucoup d'artisanat, de danse et de culture. Comme c'était déjà la 3ème fois que nous y allions, je n'ai pas fait beaucoup de photos.
Le premier weekend était pour rencontrer la famille de notre gendre. Et pour admirer les rizières. A commencer par une promenade dans les rizières à 7 heures du matin. Et il faisait déjà chaud!!!

Gelukkig zijn we een paar keer misgestapt en zaten we tot aan onze knieën in de modder en het water. Lekker koel.

Heureusement on a trébuché quelque fois et qu'on était jusqu'au genoux dans la boue et l'eau. Bien frais.


Er zijn diverse soorten rijst: voor de gewone maaltijd, plakrijst voor de toetjes en rijst voor de ceremonies.
Il y a différentes sortes de riz: pour le repas de tous les jours, du riz collant pour les dessert et du riz pour les cérémonies.

Het systeem van het verdelen van de stroompjes water staat op de werelderfgoedlijst, het subak systeem.
Le système soubak pour distribuer les courants d'eau dans les rizières est sur la liste du patrimoine mondial. 

Wil je dat een rijstveld droog komt te liggen? Gewoon even wat modder en grasplaggen bij de toegang erin stampen en het water gaat een andere kant op.
Faut-il une rizière à sec? Mettez donc un peu de boue et des mottes d'herbe à l'entrée du canal et l'eau passe à côté.

Wij hebben thuis van die houten eendjes uit Bali, maar dit zijn ibissen. Dus nu denk ik dat de eendjes eigenlijk ibissen zijn.
Nous avons des canards en bois qui viennent de Bali, mais ici on peut voir des ibis. Alors ça me fait penser que nos canards sont peut-être des ibis.