woensdag 21 januari 2015

Give away / cadeau

Reclame: Op het blog van Lennie Flennerie kun je kans maken op een giveaway. Een leuk setje basics, stofjes, stencils en lintjes. En op Facebook maak je kans op een ander setje, ook leuk!

Pub: Sur le blog de Lennie Flennerie on peut tenter sa chance pour un cadeau. Un ensemble de feuilles collantes de base, des tissus, des pochoirs et des rubans. Et sur Facebook on peut tenter sa chance pour un autre ensemble, chouette!donderdag 15 januari 2015

wol / laine

Ik heb de tutorial van de gehaakte muis teruggevonden, maar nu krijg ik de foto's niet geplaatst. Ik ben dus maar begonnen met nieuwe foto's maken. De tutorial komt een dezer dagen, echt.

J'ai retrouvé le tutoriel de la souris crochetée, mais je n'arrive pas à mettre les photos sur le blog. J'ai donc commencé à faire de nouvelles photos. Donc, il va venir ce tuto, vraiment.Inmiddels ben ik begonnen met een cursus van een maand of 2-3. Inleiding tot juridisch vertalen, interessant hoor. Maar omdat ik moeite heb met stil zitten, zit ik mijn lessen door te nemen terwijl ik zit te spinnen. Bruine wol, want ik heb nog wel 2 vachten bruin. Geen idee van welk soort schaap, want deze heb ik via-via gekregen.

Entretemps j'ai commencé des cours qui dureront 2-3 mois. Introduction à la traduction juridique, c'est intéressant. Mais comme j'ai du mal à rester assise, je suis en train de lire mes chapitres tout en filant de la laine. De la laine marron, parce qu'il me reste bien 2 toisons marrons. Aucune idée quelle pourrait être la race, parce qu'on me l'a donné sans autres explications.


Aan het einde van een ochtend leren/spinnen probeer ik wat anders te spinnen. Nog steeds met bruine wol, maar met van die draadjes die je voor decoratie gebruikt met kerst of zo. Van dat nep engelenhaar. Hier moet ik wel bij kijken, maar ik vind het wel grappig om te doen.

À la fin d'une journée d'apprentissage/filage, j'essaie de filer quelque chose de nouveau. Toujours avec de la laine marron, mais je rajoute des fils que l'on utilise pour la décoration à Noël par exemple. Un peu comme les cheveux d'ange. Je dois bien prêter attention au filage, mais c'est marrant à faire. 


En natuurlijk heb ik nog een voorbeeld gemaakt van de Lennie Flennerie spullen. Binnenkort krijgen we de stofjes en lintjes binnen. Spannend!

Et bien sûr j'ai fait un nouvel exemple avec les affaires de Lennie Flennerie. Bientôt nous aurons les tissus et les rubans. J'ai hâte de les avoir!

donderdag 8 januari 2015

Broche

Met wat Foil Iron-on, het stencil met bloemmotieven en wat van dat organza-achtige decoratiespul, dat ik wel eens in zo'n goedkopedingenwinkel heb gekocht, heb ik een broche gemaakt.

Avec un peu de Foil Iron-on, le pochoir avec des motifs de fleurs et un peu de matériel de décoration qui ressemble à de l'organza j'ai fait une broche.

Met het stencil heb ik de bloemen en de blaadjes op het Foil Iron on uitgetekend.
Avec le pochoir j'ai copié les fleurs et les feuilles sur le Foil Iron on.

De tekening heb ik op het organza gestreken.
J'ai repassé le dessin sur l'organza.

Doe het goed tussen 2 lagen bakpapier, want dan plakt het niet op je strijkijzer vast. Organza is zo dun dat het makkelijk aan je strijkijzer blijft plakken (wat dus ook gebeurd is, maar gelukkig had ik van Lennie strijkboutschoonmaakstift gekregen.)
Repassez le tout bien entre 2 feuilles de papier sulfurisé, pour ne pas que ça colle sur le fer. L'organza est tellement fin que ça colle facilement (ce qui m'est arrivé d'ailleurs, mais heureusement Lennie m'avait donné un bâton pour nettoyer le fer.)

Knip de vorm uit en haal het papier er af.
Découpez le motif et enlevez le papier.

Bij sommige vormen heb ik een dubbele laag organza vast gestreken en de blaadjes heb ik aan 1 kant met gewoon katoen gedaan.
Il y a des motifs que j'ai repassé avec une double couche d'organza et j'ai fait les feuilles avec un coton simple d'un côté.

Daarna heb ik alle motiefjes op elkaar gelegd en nogmaals gestreken (in dit geval was het makkelijk dat het organza zo dun was en het door de stof heen nog steeds plakte)
Ensuite j'ai posé les motifs les uns sur les autres et repassé encore une fois (dans ce cas-ci c'était pratique que l'organza était très fin et que ça collait encore au travers du tissu)

Met wat lijm het ik er een speld op geplakt aan de achterkant.
Avec un peu de colle j'ai attaché une épingle au dos.

En heb ik aan de voorkant versierd met wat pailletjes en kraaltjes, met lijm.
Et j'ai décoré le dessus avec des paillettes et des perles, avec de la colle.

muizen voor het Natuurbezoekerscentrum / des souris pour le centre régional de la nature

Bijna 25 muizensleutelhangers klaar voor in het winkeltje van het natuurbezoekerscentrum. Er hoeven alleen nog maar oogjes op en ringen aan.

J'ai fini presque 25 porte-clefs avec des souris pour le magasin du centre régional de la nature. Il ne faut plus que des yeux et des boucles.


Ik zal de tutorial weer eens opzoeken.
Je chercherai le tutoriel pour vous le montrer.