zondag 16 juni 2013

vakantie/vacances

Ik ga op vakantie en ik neem mee:
Je pars en vacances et j'emmène: 


Als je goed kijkt zie je de cupcakejes die ik ga haken. Het patroontje kun je hier vinden.
Si vous regardez minutieusement vous verrez les cupcakes que je vais crocheter. Vous trouverez le patron ici

zaterdag 15 juni 2013

glas in lood ramen #4 / vitraux #4

Vanochtend heb ik de loodprofielen gehaald, met en zonder stalen kern.
Ce matin j'ai acheté les profils en plomb, avec et sans milieu en acier.

Om een profiel met stalen kern op maat te krijgen gebruik ik een kleine slijptol. De gewone profielen kan ik met een loodmes op de juiste lengte snijden.
Pour obtenir les bonnes tailles avec un profil en plomb avec de l'acier j'utilise un petit meule à découper. Les autres profils peuvent être coupés avec un couteau à plomb.
Eerst trek ik het lood strak in een bankschroef, dan wordt het wat steviger. Want lood is heel zacht.
D'abord j'étire le profile de plomb un peu dans un étau pour le raffermir. Parce que le plomb est très malliable. 

Ik begin met lood voor de zijkant en de onderkant van het raam.
Je commence par couper le plomb pour le côté et le bas du vitrail.

Dan schuif ik een stukje glas in het profiel en snij ik weer het lood op maat om het volgende stuk glas er in te kunnen schuiven. De stukjes glas zet ik vast met een spijker. 
Ensuite je glisse un morceau de verre dans le profil et je coupe le plomb à la bonne longueur afin de poser le morceau de verre suivant. Je coince les morceaux de verre avec un clou.


Om de profielen beter in elkaar te laten passen buig ik de profielen met het loodmes of met een of ander kunststof dingetje. Geen idee hoe dit heet.
Afin de mieux faire entrer un profil dans un autre j'élargis un peu le profil avec le couteau à plomb ou avec un autre machin en plastique. Aucune idée comment ça s'appelle.


En zo zet ik alle stukjes in elkaar.
Voici comment j'assemble tous les morceaux. 

Wordt vervolgd na mijn vakantie... We gaan naar Thailand, Laos en Singapore met onze dochter Marieke.
A suivre après mes vacances.... Nous partons pour le Thailand, Laos et Singapore avec notre fille Marieke.

zondag 9 juni 2013

glas in lood ramen #3 / vitraux #3

Je kunt op de mm nauwkeurig snijden.
On peut couper au mm près.

Dit blanke glas heeft een klein werkje, jammer genoeg zie je het niet .
Ce verre a un petit motif, mais je n'arrive pas à le fotographier.

Daar waar de zwarte strepen staan, komt het lood.
Là où sont les traits noirs, il y aura le profil en plomb.

Nog even wachten of dit echt is wat ze willen... en dan ga ik het in elkaar zetten.  O ja, en ook nog de hoekjes uit het blanke glas snijden. O ja en er nog drie maken.
J'attends de savoir si c'est vraiment ce qu'ils veulent... et j'irai l'assembler. Ah oui, il faut encore couper les coins dans le verre transparent. Ah oui, et il faut encore en faire trois autres.

dinsdag 4 juni 2013

glas in lood ramen #2 / vitraux #2

Dit is het voorbeeld van de ramen. Drie ramen van 59.3 x 31.5 cm en een van 57.5 x 31.5 cm. Deze tekening is 60 x 30.
Voici l'exemple des vitraux. Trois vitraux de 59.3 x 31.5 cm et un de 57.5 x 31.5 cm. Cet exemple est de 60 x 30 cm.
Dan teken ik de plaatsen waar het lood moet komen. Op vijf plaatsen komt er loodprofiel met een stalen kern om het raam te verstevigen. Die zijn iets dikker dan gewone loodprofielen, en daar moet je rekening mee houden met de berekening van de stukken glas.
Ensuite je dessine les endroits où je mets les profils en plomb. A cinq endroits il y aura des profils avec un milieu en acier pour consolider le vitrail. Ces profils sont un peu plus épais, et il faut en tenir compte dans les calculs pour les morceaux de verre. 
Dan ga ik rekenen. De streepjes zijn de loodprofielen, 0.2 of 0.4 cm en daartussen de afmetingen van het glas. En tellen, tellen en nog een keer tellen of ik alles goed berekend heb...
Ensuite je fais les calculs. Les traits sont les profils en plomb, 0.2 ou 0.4 cm et entre les traits sont les dimensions du verre. Et je compte, je compte et je compte encore pour savoir si j'ai fait les bons calculs.
 Het glas zit nog goed ingepakt.
Le verre est encore bien emballé.
Stukje eraf snijden voor de 4 hoekjes en het middenstuk.
Je taille un morceau pour les 4 coins et le milieu.
 Snijden...
Tailler...
 Breken...
Casser...
 En na een paar keer snijden heb ik de goede stukjes en leg ik die vast op de tekening.
Après quelques coupes j'ai les bons morceaux et je les poses sur le dessin.
Wordt vervolgd.
A suivre.

maandag 3 juni 2013

glas in lood ramen / vitraux

Leuk, ik ga weer 4 bovenlichten maken. Wordt vervolgd.
Super, je vais faire 4 petits vitraux. A suivre.

zondag 2 juni 2013

glas sieraden / bijoux en verre

Een paar foto's van de glazen dingetjes die in af en toe tussendoor maak. Ik heb ze nu op fiberfill vastgemaakt. Handig voor de verkoop.
Juste quelques photos des verreries que je fais de temps en temps. Je les ai attaché à de l'ouate. Pratique pour la vente.

hangertjes
pendentifs

ringen
bagues

oorbellen en -hangers
boucles d'oreille

broches


zaterdag 1 juni 2013

taartentassen / sacs à tarte

Ik heb er al eens een gemaakt voor Conny Bakes : een taartentas. Leuk om zo je taart cadeau te geven.
J'en avais fait un pour Conny Bakes : un sac à tarte. Super pour donner une tarte en cadeau. 
 Ik heb er nog een gemaakt van een heel ander stofje (komt er aan na je verhuizing Conny) en heb deze gebruikt als voorbeeld voor een vrouw die nieuw is op mijn werk en die goed kan borduren en naaien.
J'en ai fait un autre dans un tout autre tissu (Conny, je te l'enverrai après ton déménagement) et je l'ai utilisé comme example pour une femme qui est nouvelle à mon travail et qui sait bien broder et coudre. 

 Ze heeft er al twee af en ik neem ze mee naar de Plattelandsmarkt bij het Natuurbezoekerscentrum, waar ik altijd met een paar mannen van mijn werk een kraam beman.
Elle en a fini deux déjà et je les emmenerai à la braderie au Centre écologique du coin, où je suis avec un stand avec quelques hommes de mon travail. 
De tas is genaaid.
Le sac a été cousu.

De onderzetter is geborduurd.
Le desous-de-plat a été brodé.

Alle appeltjes hebben een randje gekregen.
Elle a entouré toutes les pommes. 


En een tas met vlinders.
Et un sac avec des papillons.


Wat een werk hè.
Quel travail!


Ik heb het patroon van de tas hier gevonden. (Sorry, in het Frans)
J'ai trouvé le tutoriel du sac ici

Zo begint mijn werk toch weer leuk te worden: borduren en naaien op de Groenvoorziening en houtbewerking!
Et c'est ainsi que mon travail commence à me plaire de nouveau: faire de la broderie et de la couture dans un groupe qui à l'origine s'occupe des espaces verts, qui tond les pelouses, qui fait des bancs et tables de jardin... !