woensdag 26 december 2018

drakenstaartensjaal / shawl en queue de dragon

Bolletje wol over? Nou, dan probeer je gewoon een drakenstaartensjaal. Je vindt overal wel voorbeelden. Heerlijk gedachtenloos breien...

Une pelote de laine en rabe? Eh bien, on n'a qu'à essayer une écharpe en queue de dragon. On trouve des exemples partout. Tricoter sans réfléchir....

dinsdag 25 december 2018

Ik had hier al eens een berichtje geschreven over mijn boom bij zonsondergang. Nu is mijn werkstukje af, en ik ben er aardig tevreden over. 52x34 cm.

J'avais déjà fait un message sur mon arbre au coucher du soleil ici. Maintenant j'ai fini mon travail et j'en suis assez contente.  52x34 cm.


zaterdag 22 december 2018

granny square de beschrijving / le patronNou, ik was nog maar een paar uur aan het vliegen en ik had mijn vierkantje al af. Ik heb dus in het vliegtuig de beschrijving al gemaakt ( vervolgens heeft het meer dan een maand geduurd voor ik het op mijn blog heb gezet).

Beschrijving: 

1. Maak een ring van 6 lossen en sluit deze met een halve vaste in de eerste losse.

2. Haak 3 lossen (dit telt als het eerste stokje) en daarna nog 2 lossen, *1 stokje, 2 lossen*, herhaal dit van * tot * nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 stokjes met iedere keer een boogje van 2 lossen daartussen.

3. Haak in iedere lossenboog 1 vaste, 3 stokjes, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu 8 kleine bloemblaadjes.

4. Haak 1 losse (dit telt als de eerste vaste) en daarna nog 3 lossen. *Haak achter het blaadje langs een vaste in het stokje van de tweede toer. Duw daarvoor het blaadje een beetje naar voren zodat je er goed bij kunt. Haak 3 lossen.* Herhaal dit van * tot *  nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 lossenboogjes van 3 lossen achter de blaadjes.

5. Haak in iedere lossenboog 1 vaste , 1 stokje, 3 dubbele stokjes, 1 stokje, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu de 8 middelste bloemblaadjes.

6. Haak 1 losse (dit telt als eerste vaste) en daarna nog 4 lossen. *Haak achter het blaadje langs een vaste in de vaste van de vierde toer. Haak 4 lossen.* Herhaal dit van * tot * nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste losse van het begin. Je hebt nu in totaal 8 lossenboogjes van 4 lossen achter de blaadjes.

7. Haak in iedere lossenboog 1 vaste, 1 stokje, 7 dubbele stokjes, 1 stokje, 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste. Je hebt nu de 8 grote bloemblaadjes.

8. Haak 1 losse ( dit telt als eerste vaste) en daarna nog * 11 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit blaadje vast met een vaste tussen de 2 bloemblaadjes. 

Haak 13 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken 1 vaste, 1 half stokje, 7 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit middelste blaadje vast met een vaste tussen de bloemblaadjes. Let op, dit blaadje heeft 2 steken meer dan de buitenste blaadjes. 

Haak 11 lossen. Begin in de derde losse vanaf de haaknaald te haken, 1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste. Zet dit laatste blaadje vast met een vaste tussen de bloemblaadjes. 

Haak 5 lossen, 1 vaste achter de bloemblaadjes langs in de vaste van de zesde toer, 5 lossen. Vervolgens begin  je met een vaste tussen de bloemblaadjes van de volgende hoek*. Herhaal van *tot * nog 3 keer. Sluit af met een halve vaste. Je hebt nu een bloem met op de vier hoeken 3 langwerpige blaadjes. Knip de draad af.

9. Steek de haaknaald in de punt van het middelste blaadje en haak 3 lossen * (dit is het eerste stokje) en daarna nog 5 lossen. Haak 1 dubbel stokje in de vierde steek vanaf de punt van het blad, 5 lossen. 2 vasten in de punt van het linkerblad, 5 lossen om het rechte stuk van het vierkant te maken, 2 vasten in de punt van het rechterblad van de volgende hoek, 5 lossen, 1 dubbel stokje in de onderkant van de vierde steek vanaf de punt van het middelste blad, 5 lossen, 1 stokje in de punt van het middelste blad, 3 lossen*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Sluit af met een halve vaste in de derde losse vanaf het begin van de toer. Je hebt nu een vierkantje waar alle blaadjes in de hoeken vastzitten.

10. Haak 3 lossen ( dit is het eerste stokje) en nog 1 losse. Haak nu de hele toer 1 stokje, 1 losse en sla op de plaats van de losse de steek van de vorige toer over. Je hebt 19 stokjes per kant. In de hoek haak je 1 stokje, 3 lossen, 1 stokje om een mooie hoek te krijgen. 
Eh bien, ça ne faisait que quelques heures dans l'avion et j'avais déjà fini mon carré. Donc j'ai déjà fait le patron dans l'avion (ensuite ça m'a pris plus d'un mois pour le mettre sur mon blog).

Description:

1. Crochetez 6 mailles en l'air et faites une boucle en la fermant par une maille coulée dans la première maille en l'air.

2. Faites 3 mailles en l'air (ceci compte pour une première bride), suivi par 2 autres mailles en l'air, *1 bride, 2 mailles en l'air*, répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début. Vous avez au total 8 brides avec un arceau de 2 mailles en l'air entre les brides.

3. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 3 brides, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez 8 petites pétales de fleur.

4. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi par 3 autres mailles en l'air. *Crochetez derrière la pétale une maille serrée dans la bride de rang 2. Il faut plier la pétale un peu vers le devant pour bien y arriver. Faites 3 mailles en l'air*. Répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début. Vous avez au total 8 arceaux de 3 mailles en l'air derrière les pétales.

5. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 1 bride, 3 double brides, 1 bride, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez les 8 pétales moyennes.

6. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi par 4 autres mailles en l'air. *Crochetez derrière les pétales une maille serrée dans la maille serrée du rang 4. Faites 4 mailles en l'air. *Répétez de * à * encore 6 fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début. Vous avez au total 8 arceaux de 4 mailles en l'air derrière les pétales.

7. Crochetez dans chaque arceau 1 maille serrée, 1 bride, 7 double brides, 1 bride, 1 maille serrée. Fermez le rang avec une maille coulée. Maintenant vous avez les 8 grandes pétales.

8. Faites 1 maille en l'air (c'est la 1ère maille serrée) suivi de *11 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 5 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs.

Crochetez 13 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 7 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs. Attention, cette feuille a 2 brides de plus que les autres feuilles.

Faites 11 mailles en l'air. Commencez par crocheter dans la 3ème maille en l'air depuis le crochet: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 5 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée. Attachez cette feuille avec une maille serrée entre les 2 pétales de fleurs.

Crochetez 5 mailles en l'air, 1 maille serrée (en passant derrière les pétales de fleurs) dans la maille serrée du 6ème rang, 5 mailles en l'air. Ensuite vous commencez par une maille serrée entre les pétales de fleurs du prochain angle*. Répétez de * à * encore 3 fois. Fermez avez une maille coulée. Vous avez une fleur avec 3 feuilles en forme oblongue dans chaque angle. Coupez le fil.

9. Piquez le crochet dans la pointe de la feuille du milieu et faites 3 mailles en l'air *(c'est la 1ère bride) et ensuite encore 5 mailles en l'air. Crochetez 1 double bride dans la 4ème maille depuis la pointe de la feuille, 5 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans la pointe de la feuille de gauche, 5 mailles en l'air pour faire la ligne droite du carré, 2 mailles serrées dans la pointe de la feuille de droite du prochain angle, 5 mailles en l'air, 1 double bride dans le bas de la 4ème maille depuis la pointe de la feuille du milieu, 5 mailles en l'air, 1 bride dans la pointe de la feuille du milieu, 3 mailles en l'air.* Répétez de * à * trois fois. Fermez le rang avec une maille coulée dans la 3ème maille en l'air depuis le début du rang. Maintenant vous avez un carré avec les feuilles dans les angles. 

10.  Crochetez 3 mailles en l'air (c'est la 1ère bride) et 1 maille en l'air supplémentaire. Faites le tour en faisant 1 bride, 1 maille en l'air (en sautant la maille du rang de dessous pour faire la maille en l'air). Vous avez 19 brides au total par côté. Dans les angles il faut faire 1 bride, 3 mailles en l'air pour avoir un bel angle. 


Hier kun je zien dat ik het rechter vierkantje met naald 3,5 gehaakt heb en de linker met naald 3.
Ici on peut voir que j'ai crocheté le carré de droite avec un crochet 3,5 en celui de gauche avec 3.


Nog een restje met roze gedaan.
Encore un avec un restant de rose.
En toen was ik het zat en heb ik nog een paar ijskristallen gehaakt.
Puis j'en avais marre et j'ai crocheté encore quelques cristaux de glace.
maandag 29 oktober 2018

spinnen / filer au rouet

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen....

On n'est jamais trop jeune pour commencer....

zaterdag 27 oktober 2018

Eco printing

Ik vond nog een foto van een mooi stukje eco-printing van dit voorjaar. Dat krijg je als je de parasol zomer en winter buiten laat staan....

J'ai encore trouvé une photo d'un peu de teinture naturelle (éco-printing) de ce printemps. Voici ce qui arrive quand on laisse le parasol dehors été comme hiver.....

woensdag 24 oktober 2018

keien vilten / feutrer des cailloux

Ik had een vacht van een blauwe texelaar gekregen. Prachtige grijze wol. Mooi om mee te spinnen, maar je kunt er ook leuk keien mee vilten. De binnenkant maak ik van schapenwol waar je niet veel mee kunt, restjes te korte wol of wol die er niet mooi uitziet. Dat prik ik aan elkaar met viltnaalden. Daar wikkel ik dan de gekaarde grijze wol omheen, die prik ik rondom vast. Dan prik ik er een beetje van een andere kleur bij, net als bij echte stenen. Vervolgens doop ik de 'steen' in water met wolwasmiddel of zeep, doe hem in een plastic zak en knoop deze stevig dicht. Ik knip de hoekjes aan de onderkant af, zodat het water er weer uit kan en stop deze zak gewoon in de was. Maak niet uit wat voor programma, want door de plastic zak komen er geen haren in de rest van de was, en omdat het de bedoeling is dat de steen verder vervilt kan het ook gewoon in een te heet programma. Dit heb ik niet zelf verzonnen hoor. Dit heb ik weleens in de "Vezel" gelezen. En het werkt goed. Je krijgt prachtige keien!

Quelqu'un m'avait donné le toison d'un texel bleu. De la laine grise magnifique. De la belle laine pour filer au rouet, mais on peut facilement l'utiliser pour feutrer des cailloux. Je fais l'intérieur avec de la laine de mouton qui n'est bon à rien, des restants trop courts ou trop moches. Je les pique en rond avec des aiguilles pour feutrer. Ensuite je les entoure de laine grise que j'ai cardé. Je pique cette laine tout autour. Puis je rajoute un trait d'une autre couleur, comme les vrais cailloux. Je fais tremper le "caillou" dans de l'eau savonnée, et je le mets dans un sac en plastique bien fermé. Je coupe les coins du sac en plastique pour que l'eau puisse ressortir et je mets ce sac dans la lessive. N'importe quel programme, parce que le sac évite que les poils de laine s'accrochent dans les vêtements. Et comme j'ai l'intention de faire feutrer le caillou, je peux le mettre dans un programme de lavage assez chaud. Je ne l'ai pas inventé moi-même. Je l'ai lu dans le magazine "Vezel" ("Fibre"), qui parle de tout ce qui est textile, laine, teinture, etc. Et ça marche. Ça donne des cailloux merveilleux!maandag 22 oktober 2018

Vakantie project / projet de vacances

Ik ga een weekje weg en dan neem ik wat mee om te haken. Afgelopen week heb ik in het depot van het museum een foto gemaakt van een aantal proeflapjes Iers haakwerk die in 1924 gemaakt zijn. Ik wil proberen de onderste granny square na te maken en uit te schrijven. Natuurlijk heette het toen nog geen granny square. Het wordt vast wel lastig, omdat ik het alleen met de foto moet doen. Wordt vervolgd.

Je m'en vais pour une semaine et j'amènerai quelque chose pour crocheter. La semaine dernière j'ai pris une photo dans le dépot du musée d'un nombre d'ouvrages d'essai de crochet irlandais, qui ont été fabriqués en 1924. Je vais essayer de copier le granny square d'en bas. Bien sûr ça ne s'appelait pas encore granny square à cet époque-là. Cela ne sera pas facile, parce que je n'ai que la photo pour regarder. A suivre.


dinsdag 2 oktober 2018

geborduurde kaart / carte brodée

Een klein borduurseltje dat ik nog van mijn moeder had geërfd heb ik afgemaakt met mijn borduurkunsten. Ik heb altijd al een hekel gehad aan kruissteekjes, maar hier past het mooi in.

Une petite broderie que j'avais hérité de ma mère est transformée en carte. Je n'ai jamais aimé les points de croix, mais j'ai utilisé mes propres points de broderie pour le finir.Nu de lucht nog een beetje blauw maken en het in postkaartformaat knippen en naaien.

Il n'y a plus qu'à mettre un peu de bleu dans le ciel et de la couper et coudre en format carte postale.

maandag 24 september 2018

Zeeuwse wijnen / vins zélandais

Proeverij gedaan in Dreischor. Heerlijk! Met een klein hapje erbij.... Mmmm.

Petite dégustation à Dreischor, Zélande. Super! Avec un petit truc à grignoter... Miammm.zondag 23 september 2018

prinsjesdag / ouverture de l'année parlementaire

We zijn afgelopen week naar de Prinsjesdag stoet geweest in Den Haag. We hadden een plekje op een tribune. Het was een lange zit op smalle bankjes, maar toch erg leuk. Met een hele stoet paraderende korpsen van landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee en een viertal koetsen, waaronder die van de koning en koningin natuurlijk. De spreekstalmeester stond bij ons in de buurt en heeft overal uitleg over gegeven. Op grote schermen hebben we de toespraak van de koning kunnen volgen. Daarna heerlijk gegeten bij een restaurant waar alle dames in Staphorster streekdracht langskwamen om naar de wc te gaan. Ook erg leuk om te zien.

Mardi dernier nous sommes allés à la Haye pour voir le cortège du roi pour l'ouverture de l'année parlementaire. A cette occasion le roi lit les intentions du gouvernement pour l'année à venir. Il vient en carosse, ainsi que son frère. Nous avions une place sur des gradins, petites places mais bonne vue. Tout un cortège de corps militaires en uniforme officiel et parfois un peu folklorique et quelques carsosses. Le maître de cérémonie était tout près et il a expliqué le tout. Nous avons regardé le discours du roi. Après la fin nous avons mangé dans un restaurant où toutes les dames en costume folklorique de Staphorst passaient pour aller au toilettes. Intéressant à voir également.


                                          Afbeeldingsresultaat voor prinsjesdag 2018(foto BNR)

                                          Afbeeldingsresultaat voor klederdracht staphorst prinsjesdag (foto NOS)

Hij is af! / Il est fini!

Eindelijk, na een half jaar is mijn "lost in time" omslagdoek af. Ik heb hem na afloop nog een keer voorzichtig gewassen en in de Eucalan gespoeld, maar hij blijft een beetje kriebelig. Goed voor over een dikke trui of jas dus. Tja, wat zal ik er nu eens mee doen? Eerst nog even naar kijken, want ik vind hem erg mooi geworden. Het patroon vind je hier.

Enfin, au bout de six mois mon chale "lost in time" est fini. Je l'ai encore lavé une fois tout gentiment et rincé dans de l'Eucalan, mais il reste un peu rêche. Bon pour mettre par dessus un gros pull ou une veste. Eh bien, qu'est-ce que j'en ferai maintenant? D'abord je le regarderai encore un moment, parce que j'en suis très fière. On peut trouver le patron icimaandag 3 september 2018

textielkaart met klaproos / carte textile avec coquelicot

Het begon met een foto van Marijke Haak, van de website van het HoekscheWaards Landschap. Prachtig, zo'n klaproos. Dat moet ik toch wel van stof na kunnen maken?

Tout avait commencé par une photo de Marijke Haak, du site du club de nature HWL. Magnifique, un coquelicot. Je devrais certainement pouvoir copier ça en tissu, non?

Punch, punch, punch. Oeps, iets teveel punch in de blaadjes. Nu werd het een platte gatenkaas-klaproos. Best lastig om te maken met katoenen blaadjes.

Du punching et du punching. Oups, un peu trop de punching dans les pétales. C'est devenu un coquelicot troué. Pas facile à faire avec des pétales en coton.
Nog een keer, deze ging al beter. Ik heb er zelfs een frivool klein klaproosje in de knop naast gemaakt.
Allez hop, un autre. Ce coquelicot me plaisait déjà un peu plus. J'ai même fabriqué un petit coquelicot en bouton à côté.

Toen nog een geprobeerd met fleece. Nou, daar was ik ook best wel tevreden over....

Ensuite un autre essai avec du polaire. Bon, finalement j'étais assez contente du résultat....
Dan maar eens een groter formaat geprobeerd. Ongeveer 25x25 cm

Alors j'ai essayé un format un peu plus grand. Environ 25x25 cm.

Ook met fleece, en een beetje schapenwol voor in het hart van de bloemen.

Egalement avec du polaire, et un peu de laine de mouton pour dans le coeur des fleurs.

En toen kwam de zomerse patchwork kaarten wedstrijd voorbij op het internet. 
Leuk! Maar zonder punchen is dat toch weer anders. En het moest van katoen gemaakt worden.
Ik heb het eerst maar eens geprobeerd met allerlei lapjes groen op de achtergrond, maar moah, wat een rommeltje.  

Et puis la compétition de cartes en patchwork estivales passait sur internet. Super! Mais le patchwork n'est pas du punching. Il fallait le faire en coton. J'ai d'abord essayé avec toutes sortes de tissus verts , mais bof, ça faisait plutôt le bazar.
De klaproos werd wel mooi. Ik had eerst het lapje in de stijfsel laten weken, zodat het goed stevig werd en niet zou rafelen. Eenmaal droog kon ik het met een theelepeltje een ronding geven.

Par contre, la fleur me plaisait beaucoup. J'avais d'abord fait tremper le bout de tissu dans de l'amidon, pour le raffermir un peu et pour éviter que ça s'effiloche. Une fois seché, je pouvais arrondir les pétales avec une cuillère à café.
Toen wat rondjes genaaid en een paar kleine knoopsteekjes in het midden om de boel vast te zetten.

Quelques ronds de couture à la machine et quelques points de bouton au milieu pour attacher le tout. 
Nog een probeersel, met wat groene lapjes en een stukje fiberfill er achter. Even wat naaimachinesteken uitgeprobeerd om de lapjes vast te maken.

Encore un essai, avec quelques morceaux de tissus et un peu de tissu de rembourrage derrière. J'ai essayé divers points de couture à la machine pour attacher les tissus.
Met de naaimachine wat grassprieten er op geborduurd.

J'ai brodé des brins d'herbe avec la machine à coudre.
De steeltjes van de klaprozen gemaakt van wat lekkere dikke groene breiwol.

Les tiges des coquelicots ont été faits avec de la grosse laine à tricoter. 

Bloem er op gemaakt zoals de vorige keer.

La fleur amidonnée comme la dernière fois.
Bruine knoopsteekjes er op.

Des points de bouton marrons. 
Op briefkaartformaat snijden en afwerken met 2 zig-zag randjes. Deze kaart heb ik uiteindelijk opgestuurd voor de wedstrijd.

Je l'ai coupé en format de carte et fini avec 2 rangées de zig-zag. C'est cette carte finalement que j'ai envoyé pour la compétition.
Ach, en toen was ik nog wat wol aan het verven en heb er nog een geprobeerd te maken van wolvilt. Maar dat is toch weer een andere techniek. Met een beetje fantasie kun je er een klaproos in zien.

Bien, comme j'étais en train de teindre un peu de laine j'ai essayé de feutrer une carte en laine. C'est tout à fait différent comme technique. Avec un peu de fantaisie on peut distinguer un coquelicot.
En toen gingen we ineens naar Ieper, in België, om daar in de buurt trappistenbier te halen. Daar zijn we naar het monument ter herdenking aan de 1e wereldoorlog geweest. Vol met klaprozen, van iedere Engelse gemeente waar strijders gevallen zijn tijdens deze oorlog. Het museum was meer dan indrukwekkend. En "the last post" ook al. 

Et puis cette semaine on allait soudainement à Ypres, en Belgique, pour acheter de la bière trappiste. On y est allé au monument de commémoration de la Grande Guerre. Plein de coquelicots, de chaque commune anglaise qui a perdu des soldats pendant cette guerre. Le musée était plus qu'impressionnant. Ainsi que le "last post". 
 In de stad zie je overal "poppy's".
On voit des "poppys" partout en ville. 
Zo, nu heb ik het gehad met mijn klaprozen. Op naar een volgend onderwerp.
Voilà, j'ai fini avec mes coquelicots. En route pour un autre sujet. 


woensdag 15 augustus 2018

zonsondergang / coucher de soleil

Ik had eerder al een foto laten zien van mijn zonsondergang van textiel.
J'avais déjà montré une photo de mon coucher de soleil en tissu dans un autre message.

Hoe maak ik zoiets? Nou, zo ongeveer....
Comment faire ça? Ben, à peu près comme ceci...

Ik begin met een mooie foto. Deze is gemaakt door Joop, een man met gouden handjes.
Je commence par une belle photo. Cette photo a été prise par Joop, un homme aux mains en or. 


Dan ga ik er wat kleuren bij zoeken. Ik maak verschillende kaarten en wandkleedjes tegelijkertijd. Dus de foto's zijn een beetje door elkaar. 
Ensuite je cherche les tissus de la bonne couleur. Je fais différentes cartes et tapis muraux en même temps. Alors les photos sont un peu mélangées.


De onderste laag knip ik in stukken en maak ik vast op een ondergrond van katoen (gewoon een oud stuk laken) met de punchmachine.
Je coupe les tissus pour le fond en pièces et je les attache sur un morceau de coton (juste un vieux drap) avec la machine à faire du punching.

Dan kies ik de organza uit die er overheen komt.
Puis je cherche les couleurs d'organza pour mettre en deuxième couche.
En een beetje bruine wol voor de onderkant
Un peu de laine de mouton pour le bas 
Wat gesponnen wol voor de boomstammen.
Un peu de laine filé pour les troncs d'arbre.

De tweede laag met de organza maak ik er vaak in kleine stukjes op, zodat ik makkelijk met de kleuren kan spelen.
J'attache la deuxième couche, avec l'organza, en coupant des morceaux, pour pouvoir jouer avec les couleurs.


Bomen er op vastmaken
Attacher les arbres


Nu moet ik de kruin van de boom maken
Maintenant je fais la cime, la tête, de l'arbre (je ne sais pas quel mot utiliser)
 Stukjes wol, stukjes stof, stukjes vilt in bruintinten
Des bouts de laine, de tissus, de feutre dans les marrons.


Nog een beetje wol erover en punchen maar. Dat ligt nu bij mijn machine, foto's komen later. 
Encore un peu de laine par dessus en punch! Mais ce travail est à côté de ma machine maintenant. Le photos suivront.

Ik heb al wel de kleine kaart afgemaakt. Na het punchen strijk ik plakvlieseline op de achterkant.
Pour le moment j'ai fini la petite carte. Après le punching je repasse une doublure sur le dos.
Dan snij ik het af op briefkaartformaat. Achterkant van een andere stof (liefst een beetje stevig) er aan vast spelden.
Je le coupe au format d'une carte postale. Je double encore avec un bout de tissu un peu raide.
Zigzagje er omheen. Klaar! Nu de anderen nog afmaken.
Zig-zag autour. Fini! Y a plus qu'à finir les autres.