maandag 29 februari 2016

cadeautjes van Viviane / cadeaux de Viviane

Lange tijd geleden, voor mijn verjaardag en later voor de kerst, heb ik van Viviane een paar mooie pakketjes gekregen. Kijk eens hoe ze me verwend heeft! En dan ben ik bang dat ik niet alle foto's heb teruggevonden....

Il y a longtemps, lors de mon anniversaire et après pour Noël, j'ai reçu quelques colis de la part de Viviane. Regardez comme elle m'a gâté! Et j'ai peur de ne pas avoir retrouvé toutes les photos....

Een kerstkaart met restjes stof en wol.
Une carte de Noël avec des restes de tissu et de laine.

Tussen een paar lagen tule gestikt.
En piqué libre entre deux morceau de tule. 

Een naaldenboekje, van prachtige batikstof.
Un étui, fabriqué dans du tissu batik merveilleux.

Door een ingenieuse manier van doorstikken en vouwen wordt het een hart.
La façon ingénieuse de le piquer et plier le transforme en coeur.

Een sleutelhanger van gequilte zeshoekjes.
Une porte-clefs de hexagones assorti.


Een tasje om mijn handwerkjes in te kunnen doen. Je kunt er nooit genoeg hebben.
Un pochon pour mettre mes travaux manuels. On n'en a jamais assez.

Ik vind de batikstoffen helemaal geweldig!
Je ne me lasse pas des tissus batiks!

Een soort van theedoek, denk ik, met toepasselijke tekst voor mijn man, een G+T drinker in de zomer.
L'utiliserai-je pour sécher les verres, le texte va bien à mon mari, un buveur de G+T en été.

Venkel- en basilicumzout, mmmm
Du sel au fenouil et au basilic, miamm.

Noga, paté en mosterd, hier hebben we van genoten tijdens het familieweekend.
Du nougat, des terrines et de la moutarde, nous nous en sommes régalés pendant le weekend en famille.

Nogmaals heel erg bedankt Viviane, ik ben er heel erg blij mee. Jouw beurt komt nog, ik schaam me diep.
Encore une fois beaucoup de remerciements Viviane, j'en suis très heureuse. Honte à moi, je te le rendrai un jour.

zaterdag 20 februari 2016

schapenmuts met bessensteek / bonnet de mouton avec point de boule
Bij de breimeisjes zag ik een oproepje om mee te doen met de breiwedstrijd van het Fries Museum.
Een muts met als thema beestenboel. Leuk. Dus toen we vorig weekend naar Limburg gingen voor een familieweekend heb ik in de auto mijn eerste steken opgezet en aan het einde van het weekend was hij klaar. Ik heb hem met de bessensteek gebreid (uitleg hier), zodat het een beetje op de krullerige vacht van een schaap leek, met zelfgesponnen wol. Gehaakte ogen en geborduurde mond. En nu heb ik hem op de post gedaan. Dat kan nog net want je kunt nog tot 29 februari je muts inzenden.

J'avais vu l'appel sur le blog des filles qui tricotent (breimeisjes), pour participer au concours de tricot  du Musée de la Frise au nord des Pays-Bas. Un bonnet sur le thème des animaux. Super. Alors en allant en weekend avec toute la famille j'ai commencé les premières mailles et à la fin du weekend je l'avais fini. Je l'ai tricoté des boules ou nopes selon les explications ici, mais je suis sûre qu'on peut trouver des tutoriels sur you-tube. Je trouvais que ça faisait un peu toison de mouton, et je l'ai tricoté avec de la laine filée maison. J'ai crocheté les yeux et brodé la bouche. Et je viens de le mettre à la poste. On a le temps jusqu'au 29 février pour envoyer sa création.


vrijdag 19 februari 2016

spindag / journée de filage de laine

Begin februari hebben we een spindag gehad bij mij in de buurt. Er was een oproep op verschillende facebooksites en uiteindelijk waren we met ruim 20 dames en 1 heer. Van volleerd tot zonder ervaring. De meesten hadden hun spinnewiel bij zich, en een paar reserve voor de beginners. Iedereen had wat te eten en te drinken meegebracht en we mochten gebruik maken van het scoutinggebouw met keuken! Gemoedelijk gezellig. Kijk eens wat een verschillende spinnewielen er zijn.

Début février nous avons eu une journée de filage de laine vers chez moi. Il y avait une petite note sur différentes sites sur facebook et finalement nous étions plus de 20 dames et 1 homme. Des surdoués aux débutants. La plupart d'entre nous avait amené son propre rouet, et parfois un supplémentaire pour les gens qui voulaient apprendre à filer. Tout le monde avait amené quelque chose à boire et à manger et on pouvait disposer du local des scouts, avec cuisine! C'était affable (mot que j'ai cherché dans le dictionnaire) et chaleureux. Regardez le nombre de rouets différents.
donderdag 18 februari 2016

Schoonmaak in mijn kippenhok / Nettoyage dans mon poullailler


Mijn man is een paar dagen weggeweest voor zijn werk en dan ga je gekke dingen doen. Ik heb een grote kast weggegeven in ruil voor de installatie van een buitenlamp en stopcontact in de tuin en toen de muur groen geverfd. Ik schrok eerst een beetje van de kleur want op een grote muur leek het veel feller dan op een klein kaartje, maar we zijn er aan gewend geraakt.

Mon mari était parti quelques jours pour son travail et dans ce cas-là je commence à faire des choses bizarres. J'ai donné un grand armoire à quelqu'un en échange de l'installation d'une lampe au jardin et ensuite j'ai peint le mur en vert. D'abord la couleur me faisait un peu peur parce qu'elle était bien plus claire sur un grand mur que sur une petite carte, mais on s'y est habitué assez vite.


Op een andere dag heb ik mijn 'kippenhok' schoongemaakt. Geen echt kippenhok natuurlijk, maar gewoon mijn wc. Ik kan moeilijk dingen weggooien, dus heb ik een opstelling van dingen die ik zelf gemaakt heb, of die ik leuk vind, of die ik gekregen heb. 

Un autre jour j'ai nettoyé mon 'poulailler'. Pas un vrai poulailler, mais juste mes toilettes. J'ai du mal à jeter des affaires, alors j'ai fait une exposition de choses que j'ai fait moi-même, ou que j'aime bien, ou qu'on m'a offert.

Een keramieken kip, die ik zelf gemaakt heb, wat eieren, schaapjes, een houten interieur dat mijn opa vroeger gemaakt heeft, een paar beeldjes uit het huis van mijn ouders, vooraan een schaapje van klei en een big mama uit Curaçao.
Une poule en céramique que j'ai fait moi-même, quelques oeufs, moutons, un intérieur en bois fait par mon grand-père, quelques statuettes de la maison de mes parents, sur le devant un petit mouton en grés et une big maman de Curaçao.
Herder met schapen gemaakt door mensen met een beperking, een vogel van metaaldraad gekocht in Luxemburg toen we daar waren met de zonsverduistering lang geleden, een paar kleine gipsen koetjes, zelfgemaakte keramieken kippen en een heel klein flesje met koper uit de mijn in Toscane.
Un berger avec moutons fabriqué par des handicappés mentaux, un oiseau en fil de fer acheté au Luxembourg lors de l'éclipse il y a longtemps, quelques vaches en plâtre, des poules en céramique fait maison et une toute petite fiole avec du cuivre d'une mine en Toscane.

Gipsen kippen, stoffen haan, houten paddenstoelen en tomtes van glas en wol.
Des poules en plâtre, un coq en tissu, des champignons en bois et des gnomes en verre et en laine.

Een stel kippen en een paar kuikens en een Tilda schaap en een klein vogelhuisje. Hè, ik heb het vogeltje er nog niet in gezet.
Une tripotée de poules et deux poussins, un mouton Tilda et une petit nichoir. Tiens, je n'y ai encore pas mis l'oiseau.

Nog een rijtje kippen en twee houten vogels, die pasten net.
Encore une rangée de poules, et deux oiseaux en bois, ils y allaient tout juste.
En achter de gipsen kippen mijn schilderpoging van de workshop 'kip en ei' een paar jaar geleden.
Et derrière les poules en plâtre mon essai de peinture de l'atelier 'poule et oeuf'' il y a quelques années.

woensdag 17 februari 2016

Voorjaar of toch winter, of .... / Printemps ou hiver, ou .....

Eerst is het maanden lang zacht weer geweest, en kregen de futen de lente in hun hoofd. Een week of vier geleden zagen we ze al met kleintjes. Maar ja, toen was het inmiddels weer ijskoud geworden. En toen, ja weer warm, futen weer de kolder in hun kop en nu weer koud.
En wat gebeurt er dan? De futen hebben al een tweede leg gehad. Ik krijg ze maar niet met z'n allen op de foto, dit is het beste wat ik heb kunnen maken. Twee ouders, 2 grote kleintjes (1 ervan links op de foto) en 1 klein kleintje onder de vleugels van de bovenste fuut. En ze maken allemaal lawaai!

D'abord il avait fait doux pendant des mois, et les grèbes se faisaient la cour. On les voyait déjà avec des petits il y a quatre semaines. Mais bon, à ce moment-là il faisait un froid hivernal. Et puis, il faisait encore chaud, les grèbes s'énamouraient de nouveau, puis le froid s'est installé ces derniers jours. 
Qu'est-ce qu'il se passe alors? Les grèbes ont déjà fait une deuxième nichée. Je n'arrive pas à les prendre en photo tous en même temps, voici ma meilleure photo. Deux parents, 2 grands petits (dont 1 à gauche sur la photo) et un petit petit sous les ailes du grèbe du haut. Et ils en font du bruit!