donderdag 28 november 2013

bloemetjesbroche / broche à fleurs

Je maakt een compositie met de bloemetjes en blaadjes die zo'n beetje bij elkaar passen.
Il faut faire une composition avec les fleurs et les feuilles qui s'accordent.

Het middelste bloemetje neem ik als eerste en daar naai ik een klein rondje op. Dit doe ik door de draadjes door het midden van het bloemetje te halen.
J'utilise la fleur du milieu en premier et je couds un petit rond. Je le fait en passant les fils au milieu de la fleur.

Gewoon vastknopen met de draad van de onderste bloem.
De bloem is gemaakt door in de magic ring te haken: 1v, 7l, 1v, 7l, enz. tot de draad op was.
Nouez les fils avec le fil de la fleur. J'ai fabriqué la fleur en crochetant dans le cercle magique: 1 maille serrée, 7 mailles en l'air, 1 maille serrée, 1 mailles en l'air, etc jusqu'à la fin du fil.

De kleine draadjes werk ik weg, de wat langere draad van het bovenste rondje laat ik hangen. Je weet nooit wat je nog meer vast moet maken.
Je rentre les petits bouts de fil, je laisse le fil un peu plus long du rond de dessus. On ne sait jamais ce qu'il faut attacher plus tard.

Nieuw bloemetje, nog een knoop in de draden van het begin en het eind.
In de magic ring heb ik gehaakt: *3l, 2dst, 3l, 1v * (5x)
Nouvelle fleur, encore un noeud dans les fils du début et de la fin. 
Dans le cercle magique j'ai crocheté: * 3 mailles en l'air, 2 double brides, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée* (5x)

Naai het bloemetje vast op de plek waar je hem wilt hebben.
Attache la fleur à l'endroit préféré. 

Je kunt rondjes en ovaaltjes maken. Deze is gemaakt door in een magic ring te haken: 1 v, 1 hst, 2 st, 2 of 3 dst, 2 st, 1 hst, 1 v.
On peut crocheter des ronds et des ovales. Celui-ci est fait en crochetant dans un cercle magique: 1 maille serrée, 1 demi-bride, 2 brides, 2 ou 3 doubles brides, 2 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée.

Hier heb ik in de magic ring gehaakt: 1v, 1l, 1v, 1l, enz tot de draad op was.
Ici j'ai crochetée dans le cercle magique: 1 ms, 1 ml, 1 ms, 1ml, jusqu'à la fin du fil.

Naai de boel aan elkaar vast.
Attachez tous les morceaux.

De draad van het roze rondje heb ik door het midden van het lichtblauwe bloemetje gehaald. Daar maak ik later een franse knoop van.
J'ai passé le fil du rond rose par le milieu de la fleur bleu clair. J'en ferai un noeud français plus tard.

Handig dat ik nog een lange draad van de eerste bloem overhad.
Pratique qu'il me restait encore un fil de la première fleur. 

Blaadjes maak ik van 6 lossen, vervolgens vanaf de 2e l van de haaknaald: 1 v, 1 hst, 1 st,  1 hst, 1 v. Daarna weer 6 lossen en weer 1 v, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 v.
Of als ik een dunne draad heb: 8 lossen, vervolgens 1 v, 1 hst, 1 st, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 v.
Je fais les feuilles en crochetant 6 ml, puis dans la 2ème ml depuis le crochet: 1 ms, 1 demibr, 1 br,  1demibr, 1 ms. Puis encore 6 ml, et 1 ms, 1demibr, 1 br, 1 demibr, 1 ms.
Ou avec un fil plus fin je fais: 8 ml, puis 1 ms, 1 demibr, 1 br, 1 doublebride, 1 br, 1 demibr, 1ms.

Een restje draad...
Un reste de fil...

...gewoon ergens tussen zetten en vastnaaien.
... juste à accrocher quelque part et coudre. 

Een speld aan de achterkant vastmaken en hopla, een broche. En iedere bloem van een andere kleur maakt een andere broche, of haarspeld, of zomaar een versiering...
Une épingle sur le derrière et voilà, une broche. Et chaque fleur d'une autre couleur fait une autre broche, ou un truc pour mettre dans les cheveux, ou juste une décoration...

1 opmerking: