vrijdag 19 december 2014

Tutorial van de zwemtas met pi / tuto du sac rond avec pi.

Ik heb nog even gegoogled of het woord zwemtas wel klopte met het model, en gelukkig, het is geen antiek woord voor een tas met een ronde bodem. Ik zag nog voldoende foto's staan.

Quand j'étais petite on appelait un sac avec un fond rond un sac pour nager ou un sac pour la piscine. 

Bij deze tas gebruik ik het wiskundige pi (ik weet niet hoe ik het symbool kan toevoegen, maar jullie weten misschien wel pi = 3,14). Nutteloze weetjes: mijn moeder heette Pie en in het Frans is pie een ekster en in het Engels een soort taart (maar dan spreek je het anders uit).

Pour faire ce sac j'ai utilisé le pi mathématique ( je ne sais pas comment ajouter le symbole, mais peut-être vous savez que pi = 3,14). Infos inutiles: ma mère s'appelait Pie et en français pie est un oiseau et en anglais c'est une sorte de gâteau (prononcé différemment).

Ik probeer nu ook voor het eerst meerdere foto's op één foto te zetten, maar het gaat me niet helemaal vanzelf af. :-)

J'essaie pour la première fois de mettre plusieurs photo dans une seule photo, mais ce n'est pas encore facile à faire. :-)
Ik gebruik 2 stofjes, 1 voor de buitenkant en 1 voor de binnenkant. Met een bord heb ik een cirkel getekend.

J'ai pris 2 bouts de tissus, 1 pour l'extérieur et 1 pour l'intérieur. Puis une assiette pour faire un cercle. Even meten: bijna 22 cm. Rondje uitknippen.

Nu komt pi (= 3,14) aan de beurt: 22 cm x 3,14 = 69,08 cm.
Dat betekent dat de rechthoek (de zijkant die aan de bodem vastgenaaid wordt) 69 cm lang moet zijn.

Mesures: presque 22 cm. J'ai découpé le rond.
Voici que c'est le tour à pi (= 3,14): 22 cm x 3,14 = 69,08 cm.
Ça veut dire que le rectangle (le côté qui sera cousu au rond du fond) aura une longueur de 69 cm.


Ik had nog net genoeg stof om een hoogte van 30 cm te knippen. Dus ik heb in totaal 2x een rechthoek van 69 x 30 cm geknipt, 2 rondjes met een doorsnee van 22 cm en 2 kleine rechthoekjes van  ong. 6 x 8. Die kleine rechthoekjes zijn voor de lusjes onder aan de tas.
Il me restait juste assez de tissu pour le couper à une hauteur de 30 cm. Alors j'ai coupé au total 2x un rectangle de 69 x 30 cm, 2 ronds de 22 cm de diamètre et 2 petits rectangles d'environ 6 x 8. Ces petits rectangles seront des languettes en bas du sac.


Ik heb de 2 korte kanten van de rechthoek aan elkaar genaaid, zodat je een koker krijgt.
J'ai cousu les 2 côtés courts du rectangle pour faire une gaine.

Vervolgens heb ik de ronde bodem op 8 punten gemerkt.
Ensuite j'ai marqué 8 points sur le fond.


Hetzelfde voor de koker.
La même chose pour la gaine.


De kleine rechthoekjes heb ik in de lengte dichtgevouwen.
Eerst een vouw in het midden en vervolgens de zijkanten naar binnen. Als je deze dubbel vouwt, dan wordt het het lusje aan de onderkant.

J'ai plié les petits rectangles dans la longueur.
D'abord un pli au milieu et ensuite les côtés vers l'intérieur. Si l'on pli cette languette, on peut le mettre en bas du sac.
Nu hoef ik alleen maar de spelden van de onderkant en de spelden van de koker bij elkaar te brengen en de boel vast te maken.

Je n'ai plus qu'à  joindre les épingles du fond à celle de la gaine et d'attacher le tout.
Hier stop ik het dubbelgevouwen lusje tussen de bodem en de koker, ter hoogte van de naad in de rechthoek.

Ici je mets la languette pliée entre le fond et la gaine, sur la hauteur de la couture du rectangle.


Naaien....

Coudre....

Zo zit het lusje goed vast.

Voici la languette attachée.
Vervolgens heb ik er nog een gemaakt van de voering.

Ensuite j'ai fait la même chose avec la doublure.
Ik schuif de binnenkant en de buitenkant in elkaar, met de goede kanten op elkaar. Spelden en naaien.

Je glisse l'intérieur et l'extérieur l'un dans l'autre, les bon côtés l'un contre l'autre. Épingler et coudre.


Bij het naaien laat ik een klein stukje open om de goede kant van de tas naar buiten te halen. Daarna doe ik de voering weer naar binnen.

En cousant je laisse une ouverture pour tirer le bon côté du tissu vers l'extérieur. Ensuite je remets la doublure dans le sac. 
Ik heb het gat dichtgespeld en 3 stiksels gemaakt. 1 langs de rand en 2 om een tunnel te maken. In de zijnaad maak ik met een tornmesje een gat in de tunnel om er een koordje door te kunnen doen.

J'ai épinglé l'ouverture et j'ai fait 3 piqûres parallèlles. 1 sur le bord et 2 pour faire un tunnel. Dans la couture du sac j'ai fait une ouverture dans le tunnel pour y passer une corde.
Zo, het is een bonte fotoverzameling geworden.
Eh ben, c'est devenu une collection de photos bariolées.

5 opmerkingen: