donderdag 26 maart 2015

De narcis / la jonquille

De narcis
La jonquille

Ik heb van een paar stukjes papierkoord de meeldraden gemaakt. Eerst een knoop er in, dan blijft het beter zitten. Als je de koordjes een beetje uitrafelt krijg je meer meeldraden.

J’ai utilisé quelques bouts de corde de papier pour faire les étamines. En faisant un noeud, ça tient mieux. Quand on défait un peu la corde on obtient plus d’étamines.

Ik heb de koordjes opgerold in een stukje wit ColourPad. Niet te dicht langs de onderkant. Daardoor is het straks makkelijk om de blaadjes vast te naaien.

J’ai roulé les cordes dans un morceau de Colour Pad blanc. Pas trop près du fond. Ainsi il sera plus facile pour coudre les pétales plus tard.

Vervolgens heb ik er een stukje vliesdoek omheen gerold. Dat vliesdoek vind je wel eens om een boeketje bloemen. Leuk om mee te werken.

Ensuite j’ai roulé un morceau de toile non-tissé autour. Parfois on trouve cette toile autour d’un bouquet de fleurs. J’aime travailler avec cette toile.

De bloembaadjes heb ik op de Stick On getekend en uitgeknipt. De ene kant op vilt en de andere kant op geel vliesdoek geplakt.

J’ai dessiné les pétales sur le Stick On et je les ai découpé. Une côté sur de la feutrine et l’autre côté sur de la toile non-tissé jaune.

 Ik heb het ook geprobeerd op Colour Pad met vilt, maar dat wordt te dik. Met het vliesdoek wordt het niet te dik en het geeft ook nog een mooie glans.

J’ai essayé d’en faire avec du Colour Pad et de la feutrine, mais c’est trop épais. Avec la toile non-tissé c’est moins épais et ça donne un reflet brillant.

Ik heb voorzichtig een groene pijpenrager door de stamper gestoken. Daarna heb ik de bloemblaadjes vastgenaaid. Eerst drie in een soort driehoek, vervolgens drie in de tussenliggende openingen. Ik heb de draad stevig vast getrokken.

J’ai piqué un cure-pipe vert au travers du coeur de la fleur. Ensuite j’ai cousu les pétales. D’abord trois dans une sorte de triangle, ensuite trois autres dans les ouvertures entre les premières pétales. J’ai bien tiré le fil.

Een bloemblaadje van groen vilt op een restje Stick On. Aan een kant heb ik het vilt wat korter gemaakt zodat de Stick On beter blijft plakken.

Une feuille de feutrine verte sur un reste de Stick On. À un côté j’ai raccourci le bout de feutrine pour que le Stick On colle mieux.

Het blaadje heb ik om de pijperager heen gevouwen.
En klaar is de bloem!

J’ai plié la feuille autour du cure-pipe. Et voilà la fleur est prête.Het vilt op de Colour Pad maakt de blaadjes te dik. De bloem blijft daardoor te plat.

La feutrine sur le Colour Pad est trop épais pour les pétales. La fleur reste trop à plat.

Je kunt er natuurlijk ook een kaart van maken. Hier met wit Colourpad en een beetje geel vlies. Ik ben niet zo goed in kaarten maken, dat heb je wel door!


Bien sûr on peut également en faire une carte. Ici avec du Colour Pad blanc et un peu de toile jaune. Je ne suis pas doué pour faire les cartes, ça se voit!

3 opmerkingen: