zaterdag 2 juli 2016

Cambodja / Cambodge #3

Ik ben een ochtend met mr San op pad geweest naar de zijde boerderij. De boerderij is eigenlijk alleen maar bedoeld om aan toeristen te laten zien hoe het proces werkt. Er werken wel een aantal mensen, maar de grote productie van zijderupsen en zijdeverwerking ligt in een ander gebied in Cambodja.
Je suis partie pour la matinée avec M. San pour aller à la ferme de soie. Finalement la ferme n'a été construit que pour montrer aux touristes comment marche le processus de fabrication de soie. Il y a un nombre de personnes qui y travaillent, mais la grande production de vers à soie et la fabrication de fil et de tissu en soie est dans une autre région au Cambodge.
Ze laten speciale bomen in de tuin groeien, waarvan de rupsen dol op het blad zijn.
Les arbres préférés des vers à soie poussent dans le jardin.
Dat blad wordt geplukt en samen met de rupsen in platte manden neergelegd. De rupsen eten zich vol en als ze de cocon beginnen te spinnen worden ze in een cirkel in een andere mand gelegd.
On cueille les feuilles et on les mets avec les vers dans des paniers plats. Les vers mangent et mangent et du moment qu'ils commencent à faire un cocon on les mets en cercle dans un autre panier.
In de mand hieronder kun je alle cocons zien. 80 % van de cocons worden gebruikt voor de zijde. 20% mag uitkomen om voor nageslacht te zorgen.
Dans le panier ci-dessous on peut voir tous les cocons. 80% pourcent des cocons sont utilisés pour la soie, 20% peut devenir des papillons pour refaire de nouveaux vers.
Als er eenmaal een vlinder uit de cocon is gekomen kan de cocon niet meer gebruikt worden voor de zijde, omdat de draad dan doorbroken is.
Une fois que le papillon est sorti du cocon, celui-ci ne peut plus être utilisé pour la soie, parce que le fil de soie se casse quand le cocon s'éclôt (ça se dit?)
De cocons worden gekookt en met een soort borsteltje wordt het einde van de zijdedraad gepakt en bij de andere draden gevoegd om te spinnen. Ragfijne draden bij elkaar.
On cuit les cocons et avec une sorte de brosse on prend la fin du fil de soie pour le joindre aux autres fils pour filer. Des fils tout fins.
De draad van de buitenzijde van de cocon is wat grover en als deze gesponnen is noemt men het ruwe zijde. De draad van de binnenzijde van de cocon is voor de fijne zijde.
Le fil de l'extérieur du cocon est un peu plus gros et irrégulier et ça fait de la soie grège. Le fil de l'intérieur du cocon fait de la soie fine.
Eenmaal gesponnen gaat de draad op klossen en wordt het weer opgewonden tot lange draden om geweven te worden. Dit gedeelte ging te snel in de rondleiding. Hier kan ik niet meer over vertellen.
Une fois filé on met le fil sur des bobines et on les prépare pour en faire des grands fils pour tisser. Cette partie du tour allait trop vite. Je ne sais pas en dire plus.


Het kan geverfd worden met natuurlijke materialen.
On utilise des matériaux naturels pour teindre les fils.
Ze lieten hier niet veel meer van zien.
Ici aussi, tour rapide.
De stoffen kunnen op verschillende manieren geweven worden, Met effen kleuren zijde kun je een patroon in het weefsel maken.
Les tissus sont tissés de différentes façons. On peut utiliser des couleurs unies pour faire un patron dans le tissu.

Maar je kunt ook de draad afbinden, kleuren, daarna weer opwinden en gebruiken om te weven.
Mais on peut également nouer le fil, le colorer, le rembobiner et l'utiliser pour tisser.
Met dit soort wielen winden ze de zijde op stokjes, om er mee te kunnen weven.
Voici le genre de roues qu'ils utilisent pour embobiner le fil sur des batons, afin de tisser avec.
Natuurlijk kon je nergens een paar strengen zijde kopen! Ik heb wel twee halve meters zijden stof gekocht. Het mag niet te groot zijn natuurlijk, want anders past het niet in mijn kleine koffertje. Wij reizen altijd alleen met handbagage. Dan hoef je niet te veel te slepen, maar kan je ook niet veel mee terug naar huis nemen. 
Bien sûr, on ne pouvait acheter des échevaux de fil de soie nulle part! J'ai pu acheter deux demi-mètres de tissu en soie. Je ne pouvais pas en acheter trop, parce que sinon ça n'entre pas dans ma petite valise. Nous voyageons toujours avec une toute petite valise à amener dans la cabine dans l'avion. Pas trop à trimballer, mais pas beaucoup à ramener à la maison non plus.
Het is echt een mooie kleur groen en een mooie kleur oranje, Jammer dat ik dat niet goed op de foto krijg.
C'est vraiment une belle couleur verte et une belle couleur orange. Dommage que ça ne se voit pas sur la photo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten